Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180322

Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji - 22-24.03.2018

Data: 22.03.2018 - 24.03.2018
Organizator: Instytut Spraw Publicznych UJ oraz Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego
Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji - 22-24.03.2018

Celem organizatorów konferencji jest zmniejszanie przepaści między praktyką i teorią. Prowadzenie polityki edukacyjnej i działanie w szkołach wymagają wykorzystania, i wniosków z badań, i doświadczenia praktyków. Celem konferencji jest krytyczna refleksja nad praktyką i tworzenie rekomendacji dla rozwoju edukacji dzięki dialogowi między praktykami a badaczami zaangażowanymi w działania na rzecz procesu uczenia się, rozwoju i wychowania.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy gorąco do udziału w konferencji

 

„Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji”,

 

organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych i Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie w dniach od 22 do 24 marca 2018 r.

Od lat celem organizatorów konferencji jest zmniejszanie przepaści między praktyką i teorią. Prowadzenie polityki edukacyjnej i działanie w szkołach wymagają wykorzystania, i wniosków z badań, i doświadczenia praktyków. Celem konferencji jest krytyczna refleksja nad praktyką i tworzenie rekomendacji dla rozwoju edukacji dzięki dialogowi między praktykami a badaczami zaangażowanymi w działania na rzecz procesu uczenia się, rozwoju i wychowania.

Zapraszamy więc dyrektorów szkół i wszystkich placówek edukacyjnych, nauczycieli, osoby zajmujące się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, badaczy, pracowników naukowych, doktorantów, samorządowców i wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy głęboko przekonani, że edukacja w Polsce, w Europie i na świecie potrzebuje interdyscyplinarnego i otwartego dialogu profesjonalistów na temat sposobów rozwiązywania problemów stojących przed edukacją.

Zapraszamy do wygłoszenia krótkiego referatu (15 minut), przeprowadzenia warsztatu (45 minut), przygotowania plakatu lub uczestniczenia w konferencji bez wystąpienia.

Najważniejszym elementem naszych konferencji jest zawsze interakcja między uczestnikami, dlatego każde wystąpienia będą omawiane i dyskutowane. Oprócz prezentacji referatów, mini-warsztatów i sesji plakatowych odbędą się też wykłady i sesje dodatkowe zaplanowane przez organizatorów.

Pragniemy skoncentrować dyskusję podczas konferencji wokół pytania o przyszłość edukacji w Polsce i na świecie. Analizując wyzwania stojące przed społeczeństwami i edukacją, aktualnie prowadzone działania, innowacyjne projekty, plany na przyszłość będziemy wspólnie układać wizję szkoły potrzebnej już za chwilę i zastanawiać się jak ową wizję wprowadzić w życie.

Wspólnie odpowiemy na pytanie DLACZEGO należy zmienić edukację, system oświatowy i szkoły (lub dlaczego nie należy), DOKĄD, w jakim kierunku warto się udać i CO zamierzamy wprowadzić w życie, co uznajemy za warte realizacji oraz wreszcie JAK chcemy to zrobić.

Szczegółówe informacje:

http://www.isp.uj.edu.pl/wspolpraca-dialog-profesjonalizm-w-edukacji

http://krakow.carpediem.cd/events/5317443-ii-konferencja-wsp-praca-dialog-profesjonalizm-w-edukacji-at-centrum-studi-w-nad-przyw-dztwem-edukacyjnym-uniwersytetu-jagiello-skiego/

Zgłoszenie udziału w konferencji

>>> Formularz zgłoszeniowy <<<