Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konsultacje "Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030"

Konsultacje "Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030"

W dniu 8 maja rozpoczynają się ogólnouczelniane konsultacje „Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030”, dokumentu mającego na celu wyznaczenie kierunków rozwoju Uczelni w zakresie ograniczania szkodliwego działania na klimat i przyrodę.

W dniu 8 maja rozpoczynają się ogólnouczelniane konsultacje „Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030”, dokumentu mającego na celu wyznaczenie kierunków rozwoju Uczelni w zakresie ograniczania szkodliwego działania na klimat i przyrodę.

Strategia została przygotowana w zgodzie z aktualną wiedzą naukową i misją Uczelni przez powołaną w 2021 r. przez Rektora UJ Radę Klimatyczną.

Kolejnym krokiem jest skonsultowanie tej propozycji z całą społecznością akademicką, tak aby w jak największym stopniu reprezentowała ona priorytety nas wszystkich, zwłaszcza w omawianych przez Strategię kwestiach takich jak infrastruktura, zarządzanie zasobami i kultura organizacyjna UJ, w tym promowania wartości i standardów zachowań wspólnoty akademickiej przyjaznych dla klimatu i bioróżnorodności. W ankiecie konsultacyjnej znalazło się także miejsce do zgłoszenia uwag i sugestii, które warto uwzględnić na poziomie całej uczelni, konkretnych jednostek, a także działań indywidualnych.

Dlatego do zabrania głosu zapraszamy każdą osobę związaną z UJ!
LINK DO ANIKETY : bit.ly/42x7tdD, aktywny do 20 maja 2023 roku

Ankieta jest anonimowa, jej wyniki zostaną użyte jedynie w celach naukowych i dla poprawy polityki klimatycznej UJ. Wypełnienie jej zajmie ok. 15 minut.

Bardzo prosimy o uzupełnienie ankiety do 20 maja 2023 roku.

Zachęcamy także do lektury propozycji "Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030" (https://bit.ly/strategiaklimekoUJ), choć jej znajomość nie jest konieczna do wypełnienia niniejszej ankiety.

W imieniu Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Koordynatorka dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

Polecamy również
Prof. Wojciech Czakon doktorem honoris causa wrocławskiej uczelni

Prof. Wojciech Czakon doktorem honoris causa wrocławskiej uczelni

Lean leadership - Jak skuteczne przewodzić w procesie zmiany w uczelni?

Lean leadership - Jak skuteczne przewodzić w procesie zmiany w uczelni?

DZIEŃ OTWARTY UJ

DZIEŃ OTWARTY UJ

Rusza nabór do 6 edycji programu Bona Fide!

Rusza nabór do 6 edycji programu Bona Fide!