Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja "Intangibles, Intellectual Capital, and Sustainability: Reporting, Governance, and Value Creation"

Konferencja "Intangibles, Intellectual Capital, and Sustainability: Reporting, Governance, and Value Creation"

Instytut Spraw Publicznych UJ oraz European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) zapraszają do udziału w 18. interdyscyplinarnej konferencji EIASM zatytułowanej „Intangibles, Intellectual Capital, and Sustainability: Reporting, Governance, and Value Creation”, która odbędzie się w dniach 21-22 września na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

8. Konferencja Interdyscyplinarna EIASM przypada w historycznym momencie dla raportowania na temat zrównoważonego rozwoju. Publikacja Dyrektywy w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 16 grudnia 2022 r. stanowi rewolucyjny krok dla tej formy raportowania w krajach członkowskich UE. Równa pozycja, na której w nowym prawodawstwie postawiono zrównoważony rozwój i sprawozdawczość finansową, sprawia, że konieczna jest głęboka zmiana w kulturze korporacyjnej, ładzie korporacyjnym i zarządzaniu ryzykiem, a także rekonceptualizacji i postępowaniu biznesowym. Informacja leży w sercu tej rewolucji i jest postrzegana jako katalizator tej epokowej transformacji. Samo pojęcie „tworzenia wartości” staje się bogatsze i bardziej wyartykułowane, obejmuje także perspektywę średnioterminową i związaną z nią zdolność do wspierania tworzenia wartości przez podmiot w czasie, szczególnie poprzez wartości niematerialne i prawne oraz kapitał intelektualny (IC). Przejście od postrzegania wartości wyłącznie zorientowanego na akcjonariuszy do wizji tego pojęcia opartej na interesariuszach i zrównoważonym rozwoju stanowi kolejny element trudnej transformacji w ekosystemach firmy.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

Pliki do pobrania
pdf
XVIII EIASM Conference - Krakow - 21-22 Sept 2023 - Draft Programme - very last