Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

archiwum

Web Content Display Web Content Display

Nabór artykułów do publikacji z serii „Bezpieczne miasto”

Nabór artykułów do publikacji z serii „Bezpieczne miasto”

Do 2 marca trwa nabór artykułów do publikacji z serii „Bezpieczne miasto”. Swoje propozycje mogą zgłaszać studenci, doktoranci, słuchacze szkoły policyjnej lub strażackiej, prowadzący badania na temat bezpieczeństwa, oraz ci, którzy obronili niedawno pracę licencjacką lub magisterską w tym zakresie.

Nabór artykułów następuje zgodnie z zasadami, o których mowa w Regulaminie naboru artykułów naukowych do publikacji na temat bezpiecznego miasta wydawanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w ramach realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. Bezpieczny Kraków”.

Wytyczne edytorskie znajdą Państwo w załączniku pod artykułem oraz pod tym linkiem.

Publikacja ma na celu:

a) promocję w krakowskim środowisku akademickim programu „Bezpieczny Kraków”, przyjętego uchwałą nr XCIII/2417/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r.,

b) aktywizację studentów do prowadzenia badań nad zagadnieniami związanymi z tworzeniem bezpiecznego miasta,

c) realizację celów programu „Bezpieczny Kraków” przy współpracy ze środowiskiem akademickim,

d) integrację działania przedstawicieli uczelni oraz podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem w mieście.

 

Kto może zgłosić swój artykuł?

Student, słuchacz szkoły policyjnej lub strażackiej, doktorant. Nie ma ograniczenia terytorialnego, co oznacza, że przyjmowane są artykuły również od osób spoza Krakowa.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:

http://bezpieczny.krakow.pl/nabor-artykulow-do-publikacji-z-serii-bezpieczne-miasto-uwaga-studenci-doktoranci-i-sluchacze-szkol-policyjnych-albo-strazackich-to-ogloszenie-jest-dla-was/

https://www.krakow.pl/aktualnosci/236404,29,komunikat,napisz_artykul_do_serii__bezpieczne_miasto_.html

 

Link do informacji na FB: https://www.facebook.com/bezpiecznykrakow/posts/2519684261622336