Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Archive

Web Content Display Web Content Display

20200910

Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji: wyzwania

Date: 10.09.2020 - 11.09.2020
Place: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ - ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Organiser: Instytut Spraw Publicznych
Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji: wyzwania

UWAGA!
W związku ze stanowiskiem Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 2 marca 2020 roku i zaleceniem, aby wszystkie konferencje naukowe zostały przeniesione na inny termin, informujemy, że konferencja Dialog, współpraca, profesjonalizm: wyzwania zostaje przesunięta z 2-3 kwietnia 2020 na 10-11 września 2020.
Będziemy informować o wszystkich decyzjach na stronie ISP UJ.
Tegoroczna konferencja będzie miała nowatorską formułę. Kolejne sesje tematyczne odbędą się w różnych przestrzeniach publicznych w Krakowie. Po krótkim wprowadzeniu będziemy rozmawiać na temat możliwości rozwiązań wzmacniających dobrostan człowieka w kontekście instytucji edukacyjnych. Każda sesja kończyć się będzie uzgodnieniem stanowiska w danej sprawie.

Polityka edukacyjna i działania w szkołach wymagają wykorzystywania badań naukowych, jak i doświadczenia praktyków. Głównym celem konferencji jest zmniejszenie przepaści między praktyką i teorią edukacji, krytyczna refleksja oraz tworzenie rekomendacji dla rozwoju systemu edukacji i szkół. Chcemy to osiągnąć dzięki dialogowi między praktykami a badaczami zaangażowanymi w działania na rzecz procesu uczenia się, rozwoju i wychowania.

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli, osoby zajmujące się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, badaczy, pracowników naukowych, doktorantów, samorządowców i wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy głęboko przekonani, że edukacja w Polsce, w Europie i na świecie potrzebuje interdyscyplinarnego i otwartego dialogu profesjonalistów na temat sposobów rozwiązywania problemów stojących przed edukacją. Demokracja potrzebuje obywateli, którzy są zdolni do krytycznego myślenia i rozumieją kontekst swojego działania, którzy są świadomi możliwości wielości perspektyw. Edukacja, jak mówił Paulo Freire, to praktyka wolności. Uwalnia, zarówno ucznia, jak i nauczyciela, dając szansę na dialog pomimo przypisanych im ról.

Pragniemy skoncentrować dyskusję podczas konferencji wokół pytania o przyszłość edukacji w Polsce i na świecie. Analizując wyzwania stojące przed społeczeństwami i edukacją będziemy wspólnie układać wizję przyszłości, tej odległej, ale też najbliższej. Jak szkoła ma odpowiedzieć na różnorodne wyzwania współczesności? Jak zaprojektować proces uczenia się odpowiadający na potrzeby młodych ludzi? Jak wspierać rozwój kompetencji dających nadzieję? Jak praktykować demokrację i dialog w szkole i społeczeństwie? Jak umożliwić rozwój nauczycieli, który uwzględnia ich profesjonalizm i autonomię? Jak dać poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że nasze życie ma sens?