Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Archive

Web Content Display Web Content Display

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego - zostań naszym stypendystą i dołącz do najlepszych!

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego - zostań naszym stypendystą i dołącz do najlepszych!

Zachęcamy do zgłaszania się do konkursu!
Termin naboru wniosków
od 1 lutego do 15 marca.

Kto może ubiegać się o Stypendium?
wybitni uczniowie lub absolwenci polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitni polscy lub zagraniczni studenci, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów, z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ, i spełniają następujące warunki:

  • ukończyli nie dawniej niż trzy lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę wydającą świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły;
  • prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Sposób aplikacji:
konkurs o Stypendium składa się z dwóch etapów:

  • w pierwszym etapie należy wypełnić (od 1 lutego do 15 marca) elektroniczny formularz osobowy oraz dostarczyć materiały stanowiące prezentację kandydata i jego dotychczasowych osiągnięć, zainteresowań i planowanej ścieżki rozwoju.
  • w drugim etapie odbędą się rozmowy z wybranymi przez Kapitułę kandydatami. 

Wysokość Stypendium:
2000 zł miesięcznie przez cały okres (jednak nie więcej niż pięć lat) odbywanych w UJ jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

Maksymalna liczba stypendystów:
7

Zobacz więcej: https://stypendia.uj.edu.pl/stypendium-uj/idea