Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Archive

Web Content Display Web Content Display

Archive News

Dobiega końca nabór podań o stypendia naukowe

01.10.2012
Wrzesień to ostatni miesiąc naboru podań o większość stypendiów skierowanych do studentów i doktorantów naszej Uczelni w ramach Własnych Funduszy Stypendialnych UJ: Fundusz im. Adama Krzyżanowskiego do 15 września - więcej informacji TUTAJ, Fundusz im. Bohdana Łysiaka do 21 września, więcej informacji TUTAJ, Fundusz im. Stanisława Estreichera do 25 września, więcej informacji TUTAJ. W przypadku Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla laureatów olimpiad nabór potrwa do 25 października.
Read More o Dobiega końca nabór podań o stypendia naukowe

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Sierotowicza

20.09.2012
D z i e k a n i Rada Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 17 września 2012 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Dziekanatu na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 4, (parter) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Sierotowicza
Read More o Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Sierotowicza

Zakończone

20.09.2012
Read More o Zakończone

Zmiana na stanowisku kierownika stacjonarnych studiów III stopnia

30.08.2012
Od dnia 1 września 2012 roku kierownikiem studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ jest dr hab. Remigiusz Sapa. W semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 dyżury kierownika stacjonarnych studiów III stopnia (doktoranckich) odbywają się w czwartki, w godz. 16.00 - 17.00, ul. Prof. S. Łojasiewicza 4 s. 3.209 (III p.)
Read More o Zmiana na stanowisku kierownika stacjonarnych studiów III stopnia

Wniosek o przyznanie środków na działalność statutową na rok 2013

17.07.2012
W związku z przygotowywaniem wniosku o przyznanie środków na działalność statutową na 2013 rok, obejmujących dotację na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Read More o Wniosek o przyznanie środków na działalność statutową na rok 2013

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.

12.07.2012
1 października 2012 wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.
Read More o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek. Edycja V na rok akademicki 2012/2013

17.03.2015
Adresatami stypendium w wysokości 45000 PLN są doktoranci polskich instytucji naukowych. Stypendium podzielone jest na dwie nierozerwalne części: grant badawczy - 20000 PLN, przeznaczony na realizację rocznego projektu badawczego oraz stypendium personalne - 25000 PLN, pozostającego w gestii Stypendysty.
Read More o Stypendium Naukowe im. Anny Pasek. Edycja V na rok akademicki 2012/2013

Komunikat Nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej

17.03.2015
Przedstawiam łączne wyniki wyborów wybieralnych członków Rad Instytutów na Wydziale – na kadencję 2012-2016.
Read More o Komunikat Nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej

Komunikat Nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej

17.03.2015
Przedstawiam ostateczne wyniki wyborów Dziekana i Prodziekanów Wydziału oraz Dyrektorów i Wicedyrektorów Instytutów w tym Wydziale.
Read More o Komunikat Nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej

Komunikat Nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej

17.03.2015
Przedstawiam finalny spis wybieralnych członków Rady Wydziału, wybranych na kadencję 2012-2016:

MŁODSI NAUCZYCIELE AKADEMICCY,
PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI,
DOKTORANCI,
STUDENCI
Read More o Komunikat Nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej