Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Archive

Web Content Display Web Content Display

Archive News

Message from Dean's Proxy for Quality of Education

29.10.2014
In the period of 1-30 September 2012 it is possible to evaluate lectures and classes (post-holiday part of survey) of summer semester 2011/2012.
Read More o Message from Dean's Proxy for Quality of Education

Na uczelni dzieje się coś, o czym nie wiemy?

22.01.2011
Organizujesz na Uniwersytecie Jagiellońskim lub współorganizujesz z jego udziałem konferencję, sympozjum, zjazd, koncert, wieczór literacki, spotkanie promocyjne, debatę, otwierasz nowe laboratorium, podpisujesz ważną umowę z inną instytucją, otrzymałeś dotację na ważne badania, dokonałeś ciekawych odkryć, organizujesz konkurs, wydałeś wyjątkowy numer jednego z uniwersyteckich pism, organizujesz akademicki happening, masz ważną informację dla studentów czy pracowników, wiesz o sukcesach uczelni i osób z nią związanych - uważasz, że ta informacja powinna docierać szerzej, postaraj się ją umieścić na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Read More o Na uczelni dzieje się coś, o czym nie wiemy?

Nowa strona Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

22.02.2012
Nowa strona Instytutu jest częścią zintegrowanego Portalu Uniwersyteckiego. Docelowo wszystkie jednostki UJ mają posiadać swoje strony w tym Portalu. Zapewni to spójny wizerunek całego Uniwersytetu oraz umożliwi przepływ informacji pomiędzy stronami instytutowymi, wydziałowymi i stroną główną UJ.
Read More o Nowa strona Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Stypendia doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2012/2013

18.07.2012
Stypendia doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2012/2013
Read More o Stypendia doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2012/2013