Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Conferences

Web Content Display Web Content Display

Conference list

2020 ANNUAL HUMANISTIC MANAGEMENT CONFERENCE THEME: UNITY IN DIVERSITY

14.09.2020
The 2020 Eighth Annual Humanistic Management Conference will take place online and is brought to you by our Chapters from around the world.
Read More o 2020 ANNUAL HUMANISTIC MANAGEMENT CONFERENCE THEME: UNITY IN DIVERSITY

Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji: wyzwania

11.02.2020
UWAGA!
W związku ze stanowiskiem Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 2 marca 2020 roku i zaleceniem, aby wszystkie konferencje naukowe zostały przeniesione na inny termin, informujemy, że konferencja Dialog, współpraca, profesjonalizm: wyzwania zostaje przesunięta z 2-3 kwietnia 2020 na 10-11 września 2020.

Będziemy informować o wszystkich decyzjach na stronie ISP UJ.
Tegoroczna konferencja będzie miała nowatorską formułę. Kolejne sesje tematyczne odbędą się w różnych przestrzeniach publicznych w Krakowie. Po krótkim wprowadzeniu będziemy rozmawiać na temat możliwości rozwiązań wzmacniających dobrostan człowieka w kontekście instytucji edukacyjnych. Każda sesja kończyć się będzie uzgodnieniem stanowiska w danej sprawie.
Read More o Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji: wyzwania

VII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Młodzi o Sporcie”

11.02.2020
Koło Naukowe Managerów Sportu UJ ma zaszczyt już po raz siódmy zaprosić Państwa na konferencję poświęconą zagadnieniom zarządzania w sporcie. Konferencja jest adresowana do wszystkich pasjonatów szeroko rozumianej branży sportowej. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji są innowacje na rynku sportowym.

ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE KORONOWIRUSEM I ZARZĄDZENIE WŁADZ REKTORSKICH UJ KONFERENCJA ZOSTAJE PRZEŁOŻONA NA TERMIN PÓŹNIEJSZY (ZE WSKAZANIEM NA MAJ)
Read More o VII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Młodzi o Sporcie”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa E-MANAGEMENT

10.01.2020
UJ odwołuje wydarzenia z powodu zagrożenia koronawirusem

Managing Organizations in a Digital Age
Konferencja z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Małgorzaty Bednarczyk oraz 20-lecia Instytutu Przedsiębiorczości UJ
Read More o Międzynarodowa Konferencja Naukowa E-MANAGEMENT

Web Content Display Web Content Display

20180921

IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna

Date: 21.09.2018 - 22.09.2018
Place: Instytut Psychologii Stosowanej UJ, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Organiser: Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej UJ - Koła Naukowe Studentów Psychologii ”Pragma”
Contact: resilience.conf@gmail.com
IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna

We współczesnym świecie szybkich przemian cywilizacyjnych i kulturowych szczególnie istotna staje się problematyka odniesienia jednostki do wartości w wymiarze indywidualnym i społecznym. Wartości, którymi kieruje się jednostka należą do istotnych uwarunkowań zdrowia. Podkreśla to WHO, w dokumencie: Zdrowie 21- zdrowie dla wszystkich w XXI wieku.

Dynamiczne przemiany cywilizacyjne, oraz konfrontacja z nowymi zjawiskami społeczo-ekonomicznymi stanowią wyzwanie dla współczesnego człowieka. Są zarówno motorem rozwoju, jak i możliwym zagrożeniem dla jego równowagi psychicznej. Aspekt aksjologiczny odporności psychicznej i zdrowia, którego wagę chcemy podkreślić w naszej konferencji ma charakter interdyscyplinarny i występuje głównie w naukach społecznych, humanistycznych i medycznych. W zakresie psychologii dotyczy zagadnień poruszanych praktycznie w każdej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej, zdrowia i choroby, psychologii defektologicznej i rehabilitacyjnej oraz psychologii organizacji.

Celem naukowym konferencji jest prezentacja rozważań teoretycznych oraz wyników badań empirycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki wartości w odniesieniu do odporności psychicznej, zdrowia i zmagania się z chorobą oraz niepełnosprawnością.

Konferencja jest okazją do wzajemnego inspirowania się i spotkań profesjonalistów z obszaru różnych dziedzin i dyscyplin, a głównie psychologii, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii. Konferencja stanowi platformę integracji środowiska: kadry akademickiej i psychologów praktyków, doktorantów i studentów.

Biorąc pod uwagę temat konferencji proponujemy uwzględnienie w referatach następującej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu aksjologicznego:

• Rozwój i wychowanie a zdrowie dzieci i młodzieży (norma i patologia)

• Rodzina i szkoła

• Kontekst rodzinny i transgeneracyjny przekaz wartości

• Szkoła jako organizacja w procesie przemian

• Organizacje a troska o zdrowie pracowników

• Hierarchia wartości jednostki a stan zdrowia

• Radzenie sobie ze stresem a zdrowie

• Współczesne zagrożenia (szczególnie dylematy moralne), jako źródło zagrożenia dla zdrowia psychicznego człowieka

• Wspomaganie osób niepełnosprawnych i rehabilitacja

• Promocja zdrowia i prewencja choroby

Podczas konferencji planowane są wykłady planarne z udziałem gości krajowych i zagranicznych, sesje tematyczne oraz plakatowe i warsztaty.