Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Public defences of doctoral theses

Web Content Display Web Content Display

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Ppubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Rafała Cieńka - 14.07.2020

w dziedzinie nauk społecznych
dyscyplinie nauki o mediach

tytuł pracy: „Nowe sposoby dyfuzji treści w sieci na przykładzie polskich portali internetowych”

Read More o Ppubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Rafała Cieńka - 14.07.2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Bąk - 08.07.2020

w dziedzinie nauk ekonomicznych,
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Tytuł pracy: „Zarządzanie ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.

Read More o Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Bąk - 08.07.2020

Web Content Display Web Content Display

20180509

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Kuźniarskiej - 9 maja 2018

Date: 09.05.2018
Start Time: 10.00
Place: sala nr 2.226 na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 4, (IIp.)
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Kuźniarskiej - 9 maja 2018

w dziedzinie nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
tytuł pracy: „Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego – ujęcie modelowe”

D z i e k a n

 

i Rada Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie zawiadamia, iż w dniu

9 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 2.226 na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 4, (IIp.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

 

mgr Anety Kuźniarskiej

tytuł pracy: „Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego – ujęcie modelowe”

 

 

Promotor:  dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, prof.UE    

Katowice

                               Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Promotor pomocniczy: dr Izabela Stańczyk

                        Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania WZiKS UJ

 

Recenzencidr hab. Aleksandra Grzesiuk

                               Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

                        prof. dr hab. Renata Oczkowska

                               Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 

 Streszczenie: PLEN

 

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Archiwum UJ, Kraków al. Mickiewicza 22.