Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wybory na kadencję 2016-2020

Kalendarz czynności wyborczych

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz czynności wyborczych

 

DATA

MIEJSCE

WYBORCY (UCZESTNICY SPOTKANIA)

WYBIERANY ORGAN

24 lutego (środa)

godz. 13:30

sala 0.102

(im. Michała
du Valla)

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

delegaci do Zgromadzenia Delegatów

 

(delegaci wybiorą elektorów* oraz członków Senatu UJ)

29 lutego (poniedziałek)

godz. 13:00

sala 0.103

nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

(„niesamodzielni pracownicy naukowi")

elektorzy do kolegium elektorów*

2 marca (środa)

godz. 13:30

 

(II część Rady Wydziału)

sala 0.102

(im. Michała
du Valla)

nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego

 

(„samodzielni pracownicy naukowi")

elektorzy do kolegium elektorów*

6 kwietnia (środa)

godz. 11:30

sala 0.102

(im. Michała
du Valla)

nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

(„niesamodzielni pracownicy naukowi")

przedstawiciele do Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 

delegaci do Zgromadzenia Delegatów (wybór przedstawicieli do Senatu UJ)

6 kwietnia (środa)

godz. 13:00

 

(II część Rady Wydziału)

sala 0.102

(im. Michała
du Valla)

nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego

 

(„samodzielni pracownicy naukowi")

przedstawiciel do Senatu UJ

7 kwietnia (czwartek)

godz. 11:00

sala 0.102

(im. Michała
du Valla)

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

przedstawiciele do Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

4 maja (środa)

godz. 14:30

 

(w trakcie Rady Wydziału)

sala 0.102

(im. Michała
du Valla)

Członkowie Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Dziekan WZiKS UJ

11 maja (środa)

godz. 12:00

 

(w trakcie Rady Wydziału)

sala 0.102

(im. Michała
du Valla)

Członkowie Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Prodziekani WZiKS UJ

17 maja (wtorek) godz. 10:00


 sala 2.324


 

 sala 2.226


Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

 

Instytut Kultury

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Przedstawiciele do Rad Instytutów
godz. 11:00


sala 1.207

 

 

sala 3.228

 

 

sala 2.227


Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 

Instytut Sztuk Audiowizualnych

godz. 12:00


sala 1.321
sala 3.322


Instytut Psychologii Stosowanej

 

Instytut Spraw Publicznych

18 maja (środa) godz. 11:30 sala 2.324 Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

(„niesamodzielni pracownicy naukowi")

Przedstawiciele do Rad Instytutów
godz. 12:00


sala 1.117

sala 3.228
sala 2.226sala 1.321
sala 3.322


Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 

Instytut Kultury

 

Instytut Psychologii Stosowanej

 

Instytut Spraw Publicznych

godz. 13:00 sala 2.227 Instytut Sztuk Audiowizualnych

1-8 czerwca

 

Członkowie Rad Instytutów

Dyrektorzy Instytutów WZiKS UJ

8-15 czerwca

 

Członkowie Rad Instytutów

Wicedyrektorzy Instytutów WZiKS UJ

*kolegium elektorów wybierze dn. 7 kwietnia 2016 r. Rektora oraz dn. 12 kwietnia 2016 r. Prorektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Jaśniejszą czcionką oznaczono spotkania wyborcze, które miały już miejsce.