Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Evaluation of didactic classes

Web Content Display Web Content Display

Rejestracja do sekretariatów

Zgodnie z decyzją Rządu RP, od dnia 17 października 2020 r. Kraków znajduje się w tzw. „strefie czerwonej”.

W imieniu Władz dziekańskich informujemy, że w związku z powyższym od dnia 20 października br. aż do odwołania, wydział pracuje wyłącznie w trybie zdalnym (brak możliwości załatwienia spraw w trybie stacjonarnym).

 

KIERUNEK

TRYB

ETAP

 KONTAKT

INSTYTUT

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

stacjonarne/ niestacjonarne

lic./ mgr

mgr Joanna Klinger-Krizar

  e-mail: joanna.krizar@uj.edu.pl

tel. +(48) 12  664 55 31

pokój 1.208

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

stacjonarne/ niestacjonarne

lic./ mgr

mgr Małgorzata Cholewa

malgorzata.cholewa@uj.edu.pl

tel. +(48)  12 664 55 32

 pokój 1.209

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

stacjonarne/ niestacjonarne

lic.

inż. Magdalena Niedzielska-Szewczyk

e-mail: magdalena.niedzielska-szewczyk@uj.edu.pl                      
tel. +(48) 12 664-56-80

pokój 2.379

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Ekonomia

stacjonarne/ niestacjonarne

lic.

Ekonomia

stacjonarne

mgr

mgr Liliana Mroczkowska

liliana.mroczkowska@uj.edu.pl

tel. (12) 664-57-77

pokój 2.379

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Ekonomia menedżerska

stacjonarne

mgr

Ekonomia międzynarodowa

stacjonarne

mgr

Rachunkowość i zarządzanie finansami

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

Zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom

stacjonarne

lic.

mgr Danuta Szafarska

e-mail: danuta.klocek-kot@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-56-82

pokój 2.330

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Business and Finance Management

stacjonarne

mgr

Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe

stacjonarne/

niestacjonarne

lic.

Iwona Mirek

e-mail: iwona.mirek@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-71

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Marketing i logistyka

niestacjonarne

mgr

Zarządzanie (firmą, personelem, międzynarodow)

stacjonarne/ niestacjonarne

lic.

mgr Elżbieta Tyrowicz

e-mail: elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664-57-76

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie firmą

niestacjonarne

lic.

Finanse i controlling

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

mgr Grzegorz Data

e-mail: grzegorz.data@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-57-71

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie zasobami ludzkimi

niestacjonarne

mgr

Zarządzanie zasobami ludzkimi

stacjonarne

mgr

mgr Urszula Czernik

e-mail: urszula.czernik@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-72

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie - Psychologia w zarządzaniu

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

Zarządzanie jakością

niestacjonarne

mgr

Media społecznościowe w zarządzaniu

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

mgr Urszula Bidzińska

e-mail: urszula.bidzinska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-78

pokój 3.371

Instytut Przedsiębiorczości

Zarządzanie w turystyce

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

Zarządzanie w sporcie

stacjonarne

mgr

Zarządzanie w turystyce i w sporcie

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

mgr Marcin Mich

e-mail: marcin.mich@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 85

pokój 3.323

Instytut Przedsiębiorczości

Zarządzanie publiczne

stacjonarne

lic.

Instytut Spraw

Publicznych

Polityka społeczna

stacjonarne

lic./ mgr

mgr Katarzyna Proch

e-mail: katarzyna.maczka@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 84

pokój 3.323

Instytut Spraw

Publicznych

Polityka społeczna

stacjonarne

lic./ mgr

Zarządzanie publiczne

stacjonarne

mgr

Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

stacjonarne

lic./ mgr

Psychologia stosowana

niestacjonarne

jednolite magisterskie

lic. Agnieszka Mikler

e-mail: agnieszka.mikler@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 47,

pokój 1.367

Instytut Psychologii Stosowanej

Neuropsychologia i neurokognitywistyka

stacjonarne

jednolite magisterskie

Psychologia stosowana II rok

stacjonarne

jednolite magisterskie

Psychologia stosowana III-V rok

stacjonarne

jednolite magisterskie

mgr Elżbieta Głownia

e-mail: elzbieta.glownia@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 49

pokój:1.369

Instytut Psychologii Stosowanej

Psychologia  I rok

stacjonarne

jednolite magisterskie

mgr Kaja Hołubowska

e-mail: kaja.holubowska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 56 76,

pokój 1.366

Instytut Psychologii Stosowanej

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

stacjonarne

lic./ mgr

mgr Małgorzata Mrugalska

e-mail: m.mrugalska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 56 07

pokój 2.211

Instytut Sztuk Audiowizualnych

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

niestacjonarne

lic.

mgr Małgorzata Czarnik

e-mail: malgorzata.czarnik@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 67

pokój 2.211

Instytut Sztuk Audiowizualnych

Zarządzanie kulturą

stacjonarne

lic.

mgr Agnieszka Dudek

e-mail: aga.dudek@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-69

pokój 2.306

Instytut Kultury

Zarządzanie mediami

stacjonarne

lic.

Zarządzanie kulturą i mediami

stacjonarne/

niestacjonarne

lic.

Zarządzanie reklamą

stacjonarne/

niestacjonarne

mgr

Zarządzanie kulturą i mediami

stacjonarne/

niestacjonarne

mgr

lic. Iwona Marczyk

e-mail: i.marczyk@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-58-33

pokój 2.307

Instytut Kultury

Zarządzanie kulturą

stacjonarne

mgr

Zarządzanie kulturą współczesną

stacjonarne

mgr

Zarządzanie mediami i reklamą

stacjonarne/

niestacjonarne

mgr

Kultura współczesna

stacjonarne

mgr

Zarządzanie mediami

stacjonarne

mgr

Zarządzania Informacją

stacjonarne

lic./ mgr

mgr Ewa Jargus

  e-mail: ewa.jargus@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-58-46

pokój 3.204

Instytut Studiów Informacyjnych

Elektroniczne przetwarzanie informacji

stacjonarne

lic.

Katedra Lingwistyki Komputerowej

Elektroniczne przetwarzanie informacji

stacjonarne

mgr

mgr Barbara Moskal

  e-mail: b.moskal@epi.uj.edu.pl

12 664- 56-67

pokój 3.216

Katedra Lingwistyki Komputerowej