Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wydarzenia

Web Content Display Web Content Display

20211021

Świat oczami młodych badaczek i badaczy

Date: 21.10.2021 - 22.10.2021
Place: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ - ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Organiser: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Contact: wziks.konferencje@uj.edu.pl
Świat oczami młodych badaczek i badaczy

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Świat oczami młodych badaczek i badaczy” odbyła się 21 i 22 października 2021. Konferencja adresowana była do Doktorantów (w tym uczestników szkół doktorskich) z polskich ośrodków badawczych, reprezentujących dziedziny humanistyczne oraz społeczne.

Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do dyskusji i refleksji o wyzwaniach, jakie stoją przed młodymi naukowcami. Ważna była także wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacja założeń teoretycznych, wyników badań własnych uzyskanych w ramach przygotowywanych prac doktorskich.

 

Zgłaszone referaty obejmowały obszary badawcze:

 • funkcjonowanie człowieka i społeczeństw w warunkach współczesnych przemian, wyzwań i niestabilności otoczenia;
 • człowiek i społeczeństwo w obliczu nowych technologii; krótko i długoterminowe zmiany społeczne;
 • innowacje społeczne oraz technologiczne;
 • rewolucja cyfrowa i jej osiągnięcia;
 • zrównoważony rozwój, ochrona klimatu i środowiska, działania proekologiczne; kształtowanie przestrzeni miejskiej i regionalnej;
 • współczesne zarządzanie, zarządzanie w środowisku globalnym, etyka zarządzania, przywództwo, kreatywność;
 • ekonomia społeczna, rynek pracy, przedsiębiorczość;
 • marketing i komunikacja z otoczeniem;
 • rola mediów we współczesnym społeczeństwie;
 • zarządzanie kulturą i mediami;
 • dziedzictwo i różnorodność kulturowa, tożsamości jednostek i całych społeczeństw;
 • psychologia stosowana, neuropsychologia i neurokognitywistyka;
 • historia filmu, teoria gatunków filmowych, narracja filmowa, semiotyka i psychoanaliza filmu, filmowy kognitywizm i dekonstruktywizm;
 • komunikacyjne, społeczne i kulturowe uwarunkowania telewizji, gier wideo i mediów sieciowych.

 

Powyższe tematy nie są jedynymi, jakie były poruszone w trakcie konferencji.  Udział w konferencji zarówno czynny, jak i bierny był bezpłatny. Dodatkowo dla Doktorantów przygotowano warsztaty z zakresu efektywnego publikowania naukowego.

Świat oczami młodych badaczek i badaczy