Web Content Display Web Content Display

Dean's and Vice Deans'

office hours

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet bliżej Was (oferta dla szkół średnich)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkie szkoły na cykl spotkań „Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński", organizowanych przez Dział Promocji UJ.

Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią Naszej Uczelni, bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). W programie spotkań przewidziane są m. in. zwiedzanie Muzeum UJ Collegium Maius, zwiedzanie i prezentacja wybranego Wydziału, prelekcja dotycząca oferty edukacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zasad rekrutacji na studia.

Zainteresowane szkoły prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres: wycieczki@uj.edu.pl. Więcej informacji o spotkaniach znaleźć można na stronie Działu Promocji UJ: www.promocja.uj.edu.pl/projekty/ogolnouniwersyteckie/uniwerystet-blizej-was.

Program spotkań - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej:

Web Content Display Web Content Display

Dean's and Vice Deans' office hours

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday


Dean

dr hab. Piotr Jedynak, Associate professor

8:30-9:30

 

 

 

 


Vice-Dean for Educational Affairs

dr hab. Sławomir Śpiewak

 

12.30 - 14.00

 

11.30 - 13.00

 


Vice-Dean for Research

prof. dr hab. Marek Bugdol

 

 

11: 15-12: 15

 

 


Vice-Dean for Development

dr hab. Maria Próchnicka

9:30 to 11:00

 

11:00 - 13:00