Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Świat oczami młodych badaczek i badaczy

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ ma zaszczyt zaprosić do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Świat oczami młodych badaczek i badaczy”, która odbędzie się 21 i 22 października 2021.

 

Konferencja adresowana jest do Doktorantów (w tym uczestników szkół doktorskich) z polskich ośrodków badawczych, reprezentujących dziedziny humanistyczne oraz społeczne. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji i refleksji o wyzwaniach, jakie stoją przed młodymi naukowcami. Ważna jest także wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacja założeń teoretycznych, wyników badań własnych uzyskanych w ramach przygotowywanych prac doktorskich.

 

Dodatkowo dla Doktorantów przygotowano warsztaty z zakresu efektywnego publikowania naukowego

 

Udział w konferencji zarówno czynny, jak i bierny jest bezpłatny.

 

Obowiązek informacyjny - RODO
   

 • funkcjonowanie człowieka i społeczeństw w warunkach współczesnych przemian, wyzwań i niestabilności otoczenia;
 • człowiek i społeczeństwo w obliczu nowych technologii; krótko i długoterminowe zmiany społeczne;
 • innowacje społeczne oraz technologiczne;
 • rewolucja cyfrowa i jej osiągnięcia;
 • zrównoważony rozwój, ochrona klimatu i środowiska, działania proekologiczne; kształtowanie przestrzeni miejskiej i regionalnej;
 • współczesne zarządzanie, zarządzanie w środowisku globalnym, etyka zarządzania, przywództwo, kreatywność;
 • ekonomia społeczna, rynek pracy, przedsiębiorczość;
 • marketing i komunikacja z otoczeniem;
 • rola mediów we współczesnym społeczeństwie;
 • zarządzanie kulturą i mediami;
 • dziedzictwo i różnorodność kulturowa, tożsamości jednostek i całych społeczeństw;
 • psychologia stosowana, neuropsychologia i neurokognitywistyka;
 • historia filmu, teoria gatunków filmowych, narracja filmowa, semiotyka i psychoanaliza filmu, filmowy kognitywizm i dekonstruktywizm;
 • komunikacyjne, społeczne i kulturowe uwarunkowania telewizji, gier wideo i mediów sieciowych.

 

Powyższe tematy nie są jedynymi, jakie mogą zostać poruszone w trakcie konferencji. Jesteśmy otwarci na wszystkie merytorycznie uzasadnione propozycje wystąpień.

 

FORMA KONFERENCJI

Planujemy realizację konferencji w sposób hybrydowy w czasie rzeczywistym. Część wystąpień odbędzie się w formie online, pozostałe obrady odbędą się w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4 w Krakowie.

Podczas Konferencji korzystać będziemy z najnowszych rozwiązań technologicznych. W celu sprawnego przebiegu Konferencji, planowane jest zorganizowanie testu dla uczestników. Organizatorzy zapewniają wsparcie techniczne dla uczestników związane z konfiguracją ustawień systemu. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych oraz harmonogramu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie.

 

UDZIAŁ W OBRADACH

Wszystkich słuchaczy zainteresowanych uczestnictwem w konferencyjnych obradach zapraszamy do rejestracji przez formularz rejestracyjny https://forms.office.com/r/J88HLnwnQp

 

ZGŁOSZENIE REFERATU

Aby zgłosić swoje wystąpienie na Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online (dostępny poniżej).

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/bW5ueLWDKN

W formularzu zgłoszeniowym każdy Doktorant zobowiązany jest podać podstawowe informacje takie jak: imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, afiliację, adres e-mail, numer telefonu oraz dane opiekuna naukowego. Dodatkowo należy podać tytuł wystąpienia oraz zamieścić abstrakt w języku polskim i angielskim. Abstrakt należy podzielić na następujące sekcje: tło teoretyczne (background), cel(e) badawczy(e) (research aims), założenia metodologiczne (methodology), wyniki (findings). Abstrakt powinien nie być dłuższy niż 250 słów.
 

Wypełniony formularz należy przesłać do 10 września 2021 r.

Rejestracja została przedłużona do 20 września 2021 r.
 

Wszystkie zgłoszenia zostaną przedłożone członkom Rady Naukowej konferencji.

Do 30 września każdy Doktorant otrzyma mailową wiadomość z informacją na temat przyjęcia lub odrzucenia referatu.

 

Każdy Doktorant będzie miał maksymalnie 10 minut na wygłoszenie swojego referatu. W trakcie wystąpienia każdy uczestnik będzie miał możliwość wyświetlenie swojej prezentacji.

Prezentację należy przesłać do 15 października 2021 r.
na adres e-mail: wziks.konferencje@uj.edu.pl

Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Bezpośrednio po każdym panelu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Każdy Doktorant otrzyma certyfikat potwierdzający wygłoszenie referatu podczas konferencji.

 

PUBLIKACJA

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej. Artykuły należy przygotować w języku angielskim. Planowany termin publikacji to 30 września 2022 r.

Wzór szablonu wraz z instrukcją dla autorów 

Uczestnicy warsztatów „Efektywne Publikowanie Naukowe” nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu publikowania naukowego. Poznają metody efektywnego pisania, pozwalające na przygotowanie i wysłanie artykułów naukowych do międzynarodowych czasopism. Warsztaty online poświęcone będą procesowi publikowania naukowego począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją aż do promocji opublikowanej pracy. Nabytą praktyczną wiedzę, uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast przy pisaniu swojej aktualnej lub kolejnej publikacji naukowej. Przedstawione techniki pozwolą uczestnikom pracować bardziej efektywnie i w sposób przynoszący więcej satysfakcji z procesu pisania. Warsztaty poprowadzą trenerzy z ACADEMYA. Każdy z uczestników warsztatów otrzyma certyfikat potwierdzający udział w spotkaniu.

 

Program warsztatów EFEKTYWNE PUBLIKOWANIE NAUKOWE

Temat panelu Opis panelu

Przygotowanie do pisania publikacji
(1,5h)

 • Cena niepublikowania
 • Umiejętności niezbędne do napisania publikacji
 • Organizacja literatury
 • Dobór współautorów
 • Organizacja badań pod kątem publikacji
 • Wybór czasopisma

Etap pisania artykułu naukowego
(2h)

 • Przekaz główny artykułu naukowego
 • Struktura IMRaD
 • Główne części artykułu
 • Warsztat autora
 • Jakość tekstu
 • Jakość rysunków (prezentacja danych)

Współpraca

z redakcją czasopisma
(1,5h)

 • Wysyłanie artykułu do czasopisma
 • Etyka, plagiat i własność intelektualna
 • System recenzji peer-review
 • Scenariusze odpowiedzi z czasopisma
 • Efektywne odpowiadanie na recenzję
 • Jako odnieść sukces w grze peer-review

Aktywne budowanie widoczności
(2h)

 • Dlaczego jest to ważne?
 • Kluczowe pytania
 • Narzędzia promowania dorobku naukowego
 • Budowa sieci kontaktów
 • Występowanie w roli recenzenta

Data Działanie

do 10 września 2021 r.
do 20 września 2021 r.

Zgłoszenia uczestnictwa i streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego

do 30 września 2021 r.

informacja dla uczestników o zakwalifikowaniu referatu
do wystąpienia w trakcie konferencji, ogłoszenie harmonogramu konferencji

do 15 października 2021 r.

przesłanie prezentacji multimedialnych

18 października 2021 r.

test dla uczestników

21 października 2021 r.

warsztaty Efektywne Publikowanie Naukowe

22 października 2021 r.

konferencja naukowa

do 30 października 2021 r.

przesłanie certyfikatów dla uczestników potwierdzających udział w konferencji

do 15 listopada 2021 r.

przesłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów

do 30 września 2022 r.

wydanie monografii pokonferencyjnej

 

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Data Godzina Wydarzenie

21 października

09.00 – 17.00

Warsztaty “Efektywne Publikowanie Naukowe”

22 października

09.00 – 09.45

Inauguracja konferencji

09.45 – 11.15

Panel I

11.15 – 11.30

Przerwa

11.30 – 13.00

Panel II

13.00 – 13.30

Przerwa obiadowa

13.30 – 15.00

Panel III

15.00 – 15.15

Przerwa

15.15 – 16.45

Panel IV

16.45 – 17.00

Zakończenie konferencji