Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dean's office for financial aid

Web Content Display Web Content Display

Stypendium Socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wniosek należy złożyć do 30 września br.

Wykaz dokumentów znajduje się tutaj:

https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/stypendium-socjalne

 

Wniosek należy zarejestrować w systemie, wydrukować i przesłać wraz z kompletem dokumentów potwierdzających sytuację materialną, drogą pocztową na adres:


Renata Młynarczyk
Dziekanat ds. Pomocy Materialnej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
pokój 0.218 / tel. 0-12 664-55-89

Web Content Display Web Content Display

Dean's Office for financial aid WZiKS

Renata Młynarczyk

financial support for students and doctoral students

room 0.218, tel. +48/012/664  5589, e-mail:   renata.mlynarczyk@uj.edu.pl

Institutes:

Institute of Journalism, Media, and Social Communication

Institute of Information and Library Science

Institute of Culture

Institute of Applied Psychology

Institute of Audiovisual Arts

Department of Computer Linguistics

Doctoral students

 

Anna Orchel


financial support for students

room 0.218, tel. +48/012/664  5935, e-mail:   a.orchel@uj.edu.pl

Institutes:

Institute of Economics, Finance, and Management

Institute of Entrepreneurship

Institute of Public Affairs