Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Classrooms - class schedules

Web Content Display Web Content Display

Classrooms - class schedules

No room type seats Offices communication Schedule Panoramic
0.101 wykładowa 120 IDMiKS M.Chęcińska USOS
0.102 wykładowa 240 ISP M.Lisowska USOS
0.103 wykładowa 285 IPS K.Olszaniecki USOS
0.104 wykładowa 134 IEFiZ E.Glaudel USOS
0.105 wykładowa 120 IEFiZ E.Glaudel USOS
0.202 j. obcych 15 Dziekanat J.Janik USOS  
0.215 studyjna 96 IDMiKS M.Chęcińska USOS
0.228 konferencyjna 30 Dziekanat J.Janik USOS
0.301 pracy grup. 14 IK M.Solecka USOS  
0.302 ćwiczeniowa 41 IPR U.Haładus USOS  
0.303 j. obcych 15 IEFiZ E.Glaudel USOS  
0.304 wykładowa 96 IPR U.Haładus USOS
0.305 ćwiczeniowa 41 IEFiZ E.Glaudel USOS  
0.306 ćwiczeniowa 15 IEFiZ E.Glaudel USOS  
0.307 wykładowa 100 IEFiZ E.Glaudel USOS
0.308 ćwiczeniowa 40 IK M.Solecka USOS  
0.309 ćwiczeniowa 15 IEFiZ E.Glaudel USOS  
0.310 wykładowa 100 IPS K.Olszaniecki USOS  
0.311 ćwiczeniowa 41 IEiZ E.Glaudel USOS  
0.312 ćwiczeniowa 16 ISP M.Lisowska USOS  
0.313 wykładowa 90 INIiB K.Tlałka USOS
0.317 komputerowa 21 KLK B.Moskal USOS  
0.318 komputerowa 31 IEFiZ E.Glaudel USOS  
0.323 j. obcych 31 IPR U.Haładus USOS
0.324 komputerowa 31 IPR U.Haładus USOS  
0.329 komputerowa 15 IEFiZ E.Glaudel USOS
0.330 komputerowa 15 IEFiZ E.Glaudel USOS  
1.101 seminar.-ćwicz. 25 IPS K.Olszaniecki USOS  
1.102 seminar.-ćwicz. 20 IPS K.Olszaniecki USOS  
1.103 seminar.-ćwicz. 25 IPS K.Olszaniecki USOS  
1.104 seminar.-ćwicz. 20 IPS K.Olszaniecki USOS
1.105 seminar.-ćwicz. 25 IPS K.Olszaniecki USOS  
1.106 j. obcych 20 IK M.Solecka USOS  
1.107 komputerowa 17 IPS K.Olszaniecki USOS  
1.108 lustrzana 40 IEFiZ E.Glaudel USOS
1.111 wykładowa 60 ISP M.Lisowska USOS  
1.112 wykładowa 60 IK M.Solecka USOS
1.113 wykładowa 60 IK M.Solecka USOS
1.116 konwersat. 15 IDMiKS M.Chęcińska USOS
1.117 seminaryjna 12 IDMiKS M.Chęcińska USOS  
1.118 konwersat. 30 IDMiKS M.Chęcińska USOS  
1.119 konwersat. 30 IDMiKS M.Chęcińska USOS  
1.120 konwersat. 30 IDMiKS M.Chęcińska USOS  
1.121 konwersat. 30 IDMiKS M.Chęcińska USOS  
1.201 ćwiczeniowa 71 IK M.Solecka USOS  
1.202 ćwiczeniowa 51 IEFiZ E.Glaudel USOS  
1.230 seminaryjna 12 IDMiKS M.Chęcińska USOS  
1.314 Radio
UJOT FM
  Pracownia Radiowa Redakcja http://ujot.fm/player/index.html
1.321 konferencyjna 30 IPS K.Olszaniecki USOS  
1.322 sala seminaryjna 10 IPS K.Olszaniecki USOS  
2.101 laboratorium   IPS K.Olszaniecki    
2.102 laboratorium   IPS K.Olszaniecki    
2.105 ćwiczeniowa 40 IPS K.Olszaniecki USOS  
2.106 semin.-ćwicz. 25 ISZA M.Czarnik USOS  
2.107 semin.-ćwicz. 25 ISZA M.Czarnik USOS  
2.108 semin.-ćwicz. 25 ISZA M.Czarnik USOS  
2.109 komputerowa 26 KLK B.Moskal USOS  
2.110 wykładowa 50 ISZA M.Czarnik USOS  
2.113 wykładowa 61 IEFiZ E.Glaudel USOS
2.114 wykładowa 61 IEFiZ E.Glaudel USOS  
2.115 wykładowa 60 ISZA M.Czarnik USOS  
2.118 sem.-ćwicz. 18 ISZA M.Czarnik USOS  
2.119 j. obcych 20 Ośrodek Badań nad Mediami... M.Chęcińska USOS  
2.120 sem.-ćwicz. 21 Ośrodek Badań nad Mediami... M.Chęcińska USOS  
2.121 komputerowa 15 INIiB K.Tlałka USOS  
2.122 sem.-ćwicz. 60 INIiB K.Tlałka USOS
2.124 wykładowa 38 IPS K.Olszaniecki USOS  
2.126 wykładowa 20 IPS K.Olszaniecki USOS  
2.226 konferencyjna 30 IK M.Solecka USOS  
2.227 konferencyjna 15 ISZA M.Czarnik USOS  
2.324 konferencyjna 30 IEFiZ E.Glaudel USOS
2.353 komputerowa 15 KLK B.Moskal USOS  
2.362 pracownia 8 IDMiKS M.Chęcińska USOS  
3.001 seminaryjna 12 Wydziałowy Samorząd Studentów   USOS  
3.101 konferencyjna 15 IPR U.Haładus USOS  
3.102 komputerowa 21 KLK B.Moskal USOS  
3.103 seminaryjna 15 ISP M.Lisowska USOS  
3.104 komputerowa 15 ISP M.Lisowska USOS  
3.105 j. obcych 20 IK M.Solecka USOS  
3.106 j. obcych 20 ISP M.Lisowska USOS  
3.107 j. obcych 20 ISP M.Lisowska USOS  
3.108 komputerowa 15 IDMiKS M.Chęcińska USOS  
3.111 wykładowa 70 IDMiKS M.Chęcińska USOS  
3.112 ćwiczeniowa 60 IPR U.Haładus USOS  
3.113 multimedialna 50 ISP M.Lisowska USOS  
3.116 sem.-ćwicz. 31 KLK B.Moskal USOS  
3.117 sem.-ćwicz. 31 KLK B.Moskal USOS  
3.118 komputerowa 15 INIiB K.Tlałka USOS  
3.119 komputerowa 15 INIiB K.Tlałka USOS  
3.120 komputerowa 15 INIiB K.Tlałka USOS  
3.121 komputerowa 15 INIiB K.Tlałka USOS
3.201 ćwicz. w grup. 50 ISP M.Lisowska USOS  
3.202 ćwicz. w grup. 49 ISP M.Lisowska USOS
3.217 ćwiczeniowa 15 KLK B.Moskal USOS  
3.228 konferencyjna 25 INIiB K.Tlałka USOS
3.229 konferencyjna 50 KLK B.Moskal USOS
3.322 konferencyjna 40 ISP M.Lisowska USOS  
gabinet seminaryjna 2 IDMiKS M.Chęcińska USOS

 

Wszystkie sale wyposażone są w katedry zawierające komputer stacjonarny połączony z siecią Internet z systemem operacyjnym Windows 10, pakietem Microsoft Office, z możliwością podłączenia komputera przenośnego i zewnętrznej pamięci USB.

Type room system projector visualizer microphones video sound
lecture CUE* X X X X speakers
lecture and exercise CUE X X X X projector
exercise remote X X     projector
seminar.-practice. remote X X     projector
a computer remote X X     projector
foreign language MENTOR*       X speakers


CUE - a touch panel