Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia pierwszego stopnia
i jednolite studia magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta dydaktyczna studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Studia pierwszego stopnia (zwanych studiami licencjackimi) można rozpocząć po zdaniu matury. Takie studia trwają w Uniwersytecie Jagiellońskim trzy lata – sześć semestrów – i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz dają możliwość dalszego studiowania na studiach drugiego stopnia.