Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownicy kierunków studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownicy kierunków studiów

Nazwa kierunku  Kierownik
Business and Finance Management   dr Małgorzata Kutera
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna dr Agnieszka Całek
Ekonomia dr Małgorzata Kutera
Elektroniczne przetwarzanie informacji   dr hab. Izabela Gatkowska, prof. UJ
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach   dr Waldemar Frąc
Finanse i controlling   dr Małgorzata Kutera
Finanse, bankowość, ubezpieczenia   dr Małgorzata Kutera
Marketing i logistyka dr Małgorzata Kutera
Media społecznościowe w zarządzaniu   dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ
Polityka społeczna   dr Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Psychologia dr Agnieszka Trąbka
Rachunkowość i zarządzanie finansami   dr Małgorzata Kutera
Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe   dr Małgorzata Kutera
Zarządzanie – psychologia w zarządzaniu   dr Małgorzata Kutera
Zarządzanie informacją   dr Sabina Cisek
Zarządzanie kulturą i mediami   dr Katarzyna Kopeć
Zarządzanie kulturą współczesną   dr hab. Cezary Woźniak, prof. UJ
Zarządzanie mediami i reklamą   dr hab. Cezary Woźniak, prof. UJ
Zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania   dr Małgorzata Kutera
Zarządzanie publiczne   dr Mateusz Lewandowski 
Zarządzanie w turystyce i w sporcie   prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
Zarządzanie zasobami ludzkimi   dr Małgorzata Kutera
Zarządzanie zmianą społeczną  dr Marta Shaw