Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki wyborów przeprowadzonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą w 2020 roku

WYBORY DO ZGROMADZENIA DELEGATÓW DO SENATU UJ

Wybory do Kolegium Elektorów

 
Wynik wyborów spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego UJ Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, zwołanego w celu wyboru dziewięciu elektorów na kadencję 2020–2024 w dniu 26 lutego 2020 roku.
 
Elektorami zostali:
1. dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska
2. dr hab. Izabela Gatkowska
3. dr hab. Agnieszka Hess
4. dr hab. Bernadetta Izydorczyk
5. prof. dr hab. Piotr Jedynak
6. dr hab. Małgorzata Kurleto
7. prof. dr hab. Krzysztof Loska
8. prof. dr hab. Bogusław Nierenberg
9. dr hab. Remigiusz Sapa
 
Wynik wyborów spośród nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego UJ Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, zwołanego w celu wyboru dwóch elektorów na kadencję 2020–2024 w dniu 26 lutego 2020 roku.
 
Elektorami zostali:
1. dr Piotr Łasak
2. dr Jakub Kołodziejczyk
 
Wynik wyborów spośród pracowników Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej  niebędących nauczycielami akademickimi, zwołanego w celu
dokonania wyboru trzech delegatów do Zgromadzenia Delegatów w dniu 10 lutego
2020 roku.
 
Delegatami zostali:
1. mgr Kaja Hołubowska
2. mgr Agnieszka Mikler
3. mgr Aleksandra Żarnowiecka
 

Wybory do Senatu UJ

 
Wyniki wyborów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, zwołanego w celu wyboru dwóch delegatów do Zgromadzenie Delegatów w celu wyborów do Senatu UJ na kadencję 2020–2024 w dniu 2 czerwca 2020 roku.
 
Delegatami zostali:
1. dr Jakub Kołodziejczyk
2. dr Małgorzata Kutera
 
Wyniki wyborów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiska profesora lub profesora uczelni Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, zwołanego w celu wyborów jednego przedstawiciela do Senatu UJ na kadencję 2020-2024 w dniu 3 czerwca 2020 roku. 
 
Przedstawicielem został: 
1. prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
 

Wybory do Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 
Wyniki wyborów spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, zwołanego w celu wyboru piętnastu przedstawicieli do Rady Wydziału WZIKS na kadencję 2020-2024 w dniu 2 czerwca 2020 roku. 
 
Przedstawicielami zostali:
1. dr Jacek Gancarczyk
2. dr Krystyna Golonka
3. dr Anna Góral
4. dr Maciej Grodzicki
5. dr Monika Jedynak
6. dr Wioleta Karna
7. dr Jakub Kołodziejczyk
8. dr Agnieszka Konior
9. dr Aneta Kuźniarska
10. dr Piotr Łasak
11. dr Małgorzata Marzec
12. dr Anna Modzelewska
13. dr Magdalena Stuss
14. dr Robert Syrek
15. dr Agnieszka Trąbka
 
 
Wyniki wyborów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, zwołanego w celu wyboru trzynastu przedstawicieli do Rady Wydziału WZIKS na kadencję 2020-2024 w dniu 2 czerwca 2020 roku. 
 
Przedstawicielami zostali:
1. mgr Monika Antoniuk-Gula
2. mgr Urszula Bidzińska
3. mgr Małgorzata Czarnik
4. mgr Paweł Foltyn
5. mgr Edyta Grzyb
6. mgr Kaja Hołubowska
7. mgr Marcin Mich
8. mgr Renata Młynarczyk
9. mgr Magdalena Nawalany
10. mgr inż. Małgorzata Przybyło-Micek
11. mgr Magdalena Solecka
12. mgr Mariusz Ślazyk
13. mgr Michał Walka
 
 

Wybór Kandydata na Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 
Rada Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, podczas spotkania wyborczego w dniu 10 czerwca 2020 roku, zaproponowała
dr hab. Ewę Bogacz-Wojtanowską, prof. UJ
na Kandydata na Dziekana Wydziału Zarządzania i  Komunikacji Społecznej na kadencję 2020-2024.