Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OPUBLIKOWANO WYNIKI dla studiów I stopnia i jed­nolitych magisterskich!

12 lipca zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie oraz studia I stopnia

piątek, 12 lipca 2019 roku zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia (obywatele polscy na studia prowadzone w języku polskim). Informacje dotyczące wyniku kwalifikacji kandydata dostępne są na stronach systemu ERK (www.erk.uj.edu.pl) w części: „katalog studiów 2019/2020" » „studia w języku polskim" » „obywatele polscy", w kartach poszczególnych studiów, w zakładce „wyniki".

Wszyscy kandydaci otrzymali w swoich kontach ERK informację o wyniku kwalifikacji.

Zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia? Gratulujemy!

Więcej