Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty Dziekanatu

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy dla obcokrajowców w semestrze letnim

Kursy dla obcokrajowców w semestrze letnim

Z uwagi na krótki czas jaki pozostał do rozpoczęcia semestru letniego, zachęcam Państwa do sprawnej rejestracji w systemie USOSweb (w dniach 12 lutego 2018 – 24 lutego 2018) w ramach dostępnych limitów miejsc na zajęcia cykli nadprogramowych warsztatów interdyscyplinarnych, prowadzonych przez naszych doktorantów, specjalistów nauk ekonomicznych, humanistycznych i społecznych.

Szanowni Państwo,


na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ studiuje liczne - bo liczące aż 649 osób - grono studentów pochodzących z zagranicy, uczestniczących w zajęciach prowadzonych w języku polskim. Zdaję sobie sprawę, że studiowanie u nas może dla wielu z Państwa stanowić wyzwanie z uwagi na istniejące różnice językowe. Niestety w ramach programów studiów, które Państwu oferujemy, brakuje zajęć, których celem byłoby lepsze poznanie języka i specyfiki społeczno-kulturowej naszego kraju, a w konsekwencji umożliwienie lepszej adaptacji i wyrównania szans w zdobywaniu wiedzy i kompetencji.

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu z Państwa strony oraz chcąc uzupełnić ową lukę, postanowiliśmy uruchomić na WZiKS cykl nadprogramowych warsztatów interdyscyplinarnych, prowadzonych przez naszych doktorantów, specjalistów nauk ekonomicznych, humanistycznych i społecznych. Naszą intencją jest zapoznanie Państwa z wybranymi zagadnieniami, podniesienie kompetencji językowych oraz - mam nadzieję - lepsza integracja społeczno-kulturowa. Zajęcia będą realizowane w małych grupach, w ramach modułów warsztatowo-konwersatoryjnych, podzielonych na krótkie, kilkugodzinne sesje tematyczne.

Z uwagi na krótki czas jaki pozostał do rozpoczęcia semestru letniego, zachęcam Państwa do sprawnej rejestracji na zajęcia w systemie USOS (w dniach 12 lutego 2018 – 24 lutego 2018) w ramach dostępnych limitów miejsc.
Będę również wdzięczny za informacje zwrotne dotyczące zajęć, które pozwolą nam w przyszłości udoskonalić oferowane Państwu warsztaty. Informacje zwrotne proszę kierować bezpośrednio do mgr Joanny Klinger-Krizar (joanna.krizar@uj.edu.pl).

Łączę wyrazy szacunku,

Sławomir Śpiewak

Prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ds. dydaktyki