Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty Dziekanatu

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uroczysta inauguracja 655. roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uroczysta inauguracja 655. roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Rozpoczynający się dzisiaj nowy rok akademicki będzie ogromnie trudny. Mam jednak pewność, że nie pogrążymy się w jałowych sporach, niepotrzebnych konfliktach i niekończących się dyskusjach. Wierzę, że wizjonerski obraz uniwersytetu zwycięży - powiedział rektor prof. Wojciech Nowak otwierając 655. rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wiadomości UJ

W uroczystości, która odbyła się w Auditorium Maximum UJ wzięła udział społeczność akademicka Krakowa, władze wojewódzkie i samorządowe, parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, świata nauki i kultury. Tradycyjnie poprzedził ją przemarsz orszaku profesorów UJ, którzy ubrani w togi wyruszyli z Collegium Maius UJ i na miejsce uroczystości przeszli ulicami Krakowa.

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak w swoim wystąpieniu inauguracyjnym przypomniał, że to właśnie dziś wchodzą w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

- Rozpoczynający się dziś nowy rok nauczania to dla wszystkich środowisk akademickich w kraju przede wszystkim czas wdrażania nowego systemu szkolnictwa wyższego. Przez ponad dwa lata na wielu bardzo różnych forach trwały dyskusje nad kształtem nowej ustawy zwanej Konstytucją dla Nauki lub Ustawą 2.0. Dziś, po jej uchwaleniu, wszyscy zadajemy sobie pytanie: czy w obecnym kształcie spełnia ona nasze oczekiwania? W tej sprawie głosy polskiego środowiska akademickiego są wciąż podzielone. Nadal uważam, że dzięki wielu zapisom ustawa ma szansę znacząco wspomóc funkcjonowanie, a w szczególności rozwój, szkół wyższych. Są jednak w ustawie zapisy nieoczywiste, a także budzące nasz zdecydowany sprzeciw, jak na przykład dożywotnie zatrudnianie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego (po zakończeniu orzekania w tych sądach, niezależnie od oceny merytorycznej) czy zatrudnianie z urzędu nowo mianowanych profesorów. Te klauzule, zgodnie z decyzją Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, będą przez nas zgłaszane do nowelizacji w trybie pilnym - naruszają bowiem autonomię uczelni w niezwykle ważnym aspekcie, a mianowicie polityki kadrowej.

Rektor podkreślił, że pilną potrzebą uczelni jest w obecnej chwili opracowanie nowego statutu, który określi ustrój, organizację i zasady finansowania w Uniwersytecie Jagiellońskim. - Chciałbym, aby cała społeczność akademicka włączyła się czynnie w opracowanie nowego statutu. Jak zapewnił rektor projekt dokumentu przedłożony zostanie do szerokiej dyskusji. Analizy i eksplikacje będą się odbywać na wielu forach i w różnorodnych gremiach, również podczas spotkań otwartych wspólnoty uczelnianej. - To będzie wielki, wspólnie podjęty wysiłek akademickiej społeczności uniwersytetu: studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników administracji i związków zawodowych. Ufam w Państwa zaangażowanie i liczę na współpracę - powiedział prof. Wojciech Nowak.

Piotr Dardziński, reprezentujący na uroczystości ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, przekazał społeczności akademickiej UJ podziękowania za pełnienie roli lidera w procesie powstawania Konstytucji dla Nauki. Nawiązując do zastrzeżeń padających pod adresem nowej ustawy, reprezentant MNiSW podkreślił, że nie jest możliwe wprowadzenie zmian bez ponoszenia kosztów. Zapowiedział, że od 1 stycznia 2019 roku pensje pracowników naukowych podniesione zostaną o 7% i będą rosnąć w kolejnych latach. Budżet przeznaczony na szkolnictwo wyższe wzrośnie o 1,3 mld zł. Ponadto uczelnie otrzymają 3 mld zł w obligacjach przeznaczonych na inwestycje.

Piotr Dardziński zauważył, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wchodzi w życie w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i uznał to za wymowny symbol. – Siła polskiego państwa ma źródła w pracy polskich naukowców. Życzę Państwu, aby wszyscy potrafili sprostać wyzwaniu naszych czasów - zakończył.

Rektor prof. Wojciech Nowak podkreślił, że UJ uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektu utworzenia Uniwersytetów Europejskich. Zgodnie z nią już w przyszłym roku Unia Europejska ogłosi konkurs na utworzenie pięciu lub sześciu takich uniwersytetów, które połączą inne uczelnie poprzez wspólnotę badań naukowych, kształcenia, innowacyjności, mobilności i zarządzania. - Nasza obecność w Europejskiej Przestrzeni Badawczej staje się coraz bardziej widoczna i znacząca, o czym świadczy m. in. przyznanie w tym roku naszym naukowcom dwóch grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) - podkreślił. Z tej okazji dyplomami gratulacyjnymi uhonorowani zostali ich zdobywcy: dr Tomasz Żuradzki z Wydziału Filozoficznego oraz dr Michał Németh z Wydziału Filologicznego.

- Jest to bezprecedensowy sukces, tym większy, że w całym kraju przyznano jedynie cztery granty na te projekty - stwierdził prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn. - Lew Tołstoj powiedział kiedyś, że nauka to pokarm dla rozumu. Ja podzielam ten pogląd z głębokim przekonaniem, że jest on nam wszystkim bliski. Wierzę, że przekonają się o tym wkrótce studenci rozpoczynający dziś studia w naszej uczelni. Liczę, że ich głód wiedzy, chęć krytycznego myślenia oraz pragnienie odkrywania tajemnic wszechświata sprawi, że przynajmniej część zostanie w naszym gronie na dłużej - już nie jako studenci, ale jako naukowcy właśnie - mówił prof. Stanisław Kistryn.

Podczas uroczystości wręczona została także nagroda Rektora UJ "Laur Jagielloński". To szczególne wyróżnienie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu 5 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania nagrody. W tym roku "Laurem Jagiellońskim" uhonorowani zostali:

  • w dziedzinie nauk medycznych - prof. Tomasz Guzik (Wydział Lekarski), za cykl nowatorskich prac dotyczących obserwacji nowych mechanizmów oksydacyjno-zapalnych leżących u podstaw dysfunkcji naczyniowej, prowadzących do rozwoju nadciśnienia tętniczego i miażdżycy oraz zaproponowanie szeregu ich modulacji terapeutycznych w schorzeniach sercowo-naczyniowych;
  • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych - prof. Jerzy Jurkiewicz (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), za prace z dziedziny teorii oddziaływań fundamentalnych, w szczególności za stworzenie modelu kauzalnych dynamicznych triangulacji, będącego ambitną próbą unifikacji fizyki kwantowej i ogólnej teorii względności, dającego podstawy do zrozumienia kwantowej grawitacji.

Studentów, a zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają naukę w naszej uczelni powitał prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian - Gratuluję dobrego wyboru - uniwersytetu dynamicznego, który daje możliwości rozwoju. - Wybór

UJ to bardzo ambitna decyzja, bo będziecie musieli sprostać wysokim wymaganiom, jednak gwarantująca, że owocem Waszego wysiłku będzie najlepsze przygotowanie do przyszłej kariery zawodowej. Nasza Alma Mater otworzy Wam drogę do wymiany z wieloma uniwersytetami w Europie i na świecie, zaproponuje uczestnictwo w badaniach naukowych oraz możliwość rozwoju Waszych pasji, także sportowych i kulturalnych - mówił prorektor immatrykulując studentów i studentki, którzy reprezentowali wszystkie wydziały UJ. W imieniu studentów głos zabrał przewodniczący Samorządu Studentów UJ Jakub Bakonyi, który zachęcał nowych członków społeczności akademickkiej UJ do zaangażowania się w życie uczelni. - Przed nami kolejny rok akademicki. Wejdźmy w niego wspólnie, z nową energią, nowymi pomysłami, nowymi nadziejami. Niech to będzie wspaniały rok - apelował.

Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny zatytułowany "Sztuczna inteligencja i własność intelektualna", który wygłosił prof. Ryszard Markiewicz.

.