Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja Event Management

13 maja 2011 roku w sali 0.105 w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na ul. Prof. S. Łojasiewicza 4 w Krakowie, odbędzie się konferencja Event Management – między teorią a praktyką organizowana przez Koło Naukowe MERITUM UJ działające w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Głównym przedmiotem zainteresowania organizatorów konferencji są masowe wydarzenia kulturalne – festiwale, koncerty, imprezy plenerowe na terenie Krakowa. Podczas konferencji zostanie poruszona problematyka event management w Polsce, czyli organizacji wydarzeń kulturalnych oraz kształcenia w tym zakresie. Do podjęcia tej inicjatywy przyczyniło się wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie event management. W Polsce zawód organizatora imprez kulturalnych formalnie nie istnieje. Nie można bowiem otrzymać dyplomu z tej dziedziny. Menedżerowie festiwali zdobywają wiedzę i poszerzają swój warsztat głównie poprzez praktykę i doświadczenie zawodowe, a nie przez teoretyczną edukację i szkolenia. Inaczej jest w Anglii, Stanach Zjednoczonych czy Australii.


Konferencja obejmuje trzy bloki tematyczne. Pierwszy, zatytułowany Edukacja event management w Polsce i za granicą, poświęcony jest teoretycznej i edukacyjnej strony Event Management. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące szkoleń branżowych, edukacji event management w Wielkiej Brytanii, a zaproszeni goście odpowiedzą na pytanie, czym jest event management. Panel dyskusyjny z udziałem organizatorów dużych wydarzeń kulturalnych w Krakowie, tj. Unsound Festival, Festiwal Muzyka i Świat, OFAFA, Festiwal Muzyki Polskiej wypełni część drugą – Kraków eventami płynący. Na trzeci blok – Doświadczenia studentów w organizacji wydarzeń kulturalnych – składać się będą opowieści studentów o doświadczeniach zdobytych podczas przygotowywania imprez kulturalnych organizowanych przez Samorząd Studentów UJ, NZS UEK oraz waves music.


Obecność na konferencji potwierdzili między innymi dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz z Instytutu Kultury, prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek z Instytutu Spraw Publicznych, prof. dr hab. Emil Orzechowski z Instytutu Kultury, Monika Krusiewicz, założycielka Event Managers Club, Kornelia Binicewicz, Małgorzata Płysa, Paweł Orski i Janusz Korosadowicz oraz aktywnie działający studenci.


Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://konferencja2011em.wordpress.com/

Data opublikowania: 10.05.2011
Osoba publikująca: Wiesław Bracha