Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja z cyklu NAUKA-PRAKTYKA

która odbędzie się 27 czerwca 2011 r. w godzinach 11.00 - 16.00

W trakcie tego spotkania zostaną zaprezentowane wyniki badań wykonanych w ramach projektu badawczego MNiSW pt. „Wewnątrzorganizacyjne warunki sprawnego współdziałania organizacji publicznych i pozarządowych w środowisku lokalnym" oraz przedstawić dobre praktyki współdziałania administracji samorządowej Małopolski z organizacjami pozarządowymi.
Konferencja odbędzie się w Sali Konferencyjnej ISP UJ, na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ, przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4.
W pierwszej części planowane są wystąpienia członków zespołu projektowego, a w drugiej doniesienia z praktyki i dyskusję, do której Państwa serdecznie zapraszamy.

Data opublikowania: 08.06.2011
Osoba publikująca: Wiesław Bracha