Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Interdyscyplinarna konferencja "Człowiek zalogowany" 13-15 stycznia 2012

13-15 stycznia 2012


"Człowiek zalogowany" to interdyscyplinarna konferencja, organizowana przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ oraz Instytut Informatyki UJ. Mamy nadzieję, ze stanie się okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami zajmującymi się badaniem funkcjonowania człowieka w Internecie oraz miejscem spotkania ludzi zainteresowanych tym tematem.

Proponowane obszary tematyczne:

  • Psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu
  • Etyczne aspekty funkcjonowania człowieka w wirtualnej rzeczywistości
  • Dziennikarstwo w Internecie
  • Marketing w sieci
  • Portale społecznościowe i technologie Web 2.0
  • Przestępstwa w sieci oraz aspekty prawne Internetu
  • Savoir-vivre w sieci
  • Wirtualna komunikacja
  • Internet jako środowisko pracy
  • Sieć jako facylitator wydarzeń społecznych i politycznych

Strona konferencji: http://www.czlowiekzalogowany.pl