Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MANAGEMENT & CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

Organizatorzy

 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
 • Clark University (Worcester, USA)
 • Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Ewa Bogalska-Martin 
 • prof. John Chetro-Szivos
 • prof. dr hab. Natalia Czuchraj
 • prof. dr hab. Ber Haus
 • prof. dr Max Hess
 • prof. dr hab. Romuald Holly
 • prof. dr hab. Alicja Jaruga
 • prof. dr hab. Barbara Kożuch
 • prof. dr hab. Jewgienij Krikawskij
 • prof. dr hab. Jan Lichtarski
 • prof. dr hab. Tadeusz Listwan
 • prof. Richard Maguire
 • prof. dr hab. Claude Martin
 • prof. dr Thomas P. Massey
 • prof. dr hab. Jerzy Mączyński
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski
 • dr hab. inż. Aleksander Noworól, prof. UJ
 • prof. dr hab. Ryszard Piasecki
 • prof. dr hab. Maria Romanowska
 • prof. dr hab. Stanisław Sudoł
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • prof. dr hab. Michał Trocki
 • prof. dr hab. Simcha Werner
 • Komitet Organizacyjny
 • William Mosakowski
 • prof. dr hab. Roman Patora
 • dr inż. Jadwiga Gawryś
 • dr Katarzyna Waniek
 • Małgorzata Marciniak
 • Wiktor Kołysko
 • Jadwiga Poczyczyńska

  

Tematyka i cele

Piąta edycja międzynarodowej konferencji "Zarządzanie Międzykulturowe" poświęcona będzie niezwykle aktualnym problemom zarządzanie międzykulturowego we współczesnym świece. Aktualnemu ze względu na fakt, iż na arenie biznesu, nie tylko już globalnego lecz również lokalnego, różnorodność kulturowa zaczyna stawać się codziennością. W dzisiejszym globalnym środowisku biznesu międzynarodowego, kultura i wynikające z niej różnice odgrywają ogromną rolę. W obliczu specyfiki biznesu XXI wieku, skomplikowanej nici powiązań międzynarodowych, zacieśniającej się współpracy pomiędzy krajami, gospodarkami, znakomicie działającego transportu międzynarodowego, wciąż galopującego postępu technologicznego ci menedżerowie, którzy rozumieją różnice kulturowe, którzy potrafią korzystać z bogactwa jakie oferuje kultura zdobywają spektakularne sukcesy. Posiadają znaczącą przewagę nad tymi, dla których różnice kulturowe to tylko mało istotny element specyfiki globalnego biznesu. Brak kompetencji kulturowych bywa powodem, przez który przedsiębiorstwa międzynarodowe tracą wielomilionowe kontrakty, nowe możliwości, partnerów i rynki zbytu.

Jeśli chcemy być efektywni jako organizacje i jako jednostki działające w ramach tychże organizacji musimy nauczyć się myśleć i zarządzać w sposób kompetentny kulturowo. Powinniśmy poznać wartości kulturowe i wynikające z nich różnice, bariery i problemy. Jeszcze nigdy potrzeba znajomości międzykulturowych aspektów zarządzania nie była tak duża. Joint ventures, umowy licencyjne, przejęcia, kontrakty mające miejsce pomiędzy partnerami z różnych kultur wymagają od menedżerów ogromnej wrażliwości kulturowej. Wizja globalnej wioski Marshala McLuhana stała się codziennością, w której twarzą w twarz stają ze sobą osoby z najodleglejszych zakątków świata. Współczesne organizacje by stać się konkurencyjne, wymagają odpowiednich narzędzi, które pozwolą im na fektywne wykorzystanie wszechobecnej heterogeniczności kulturowej.
 

Cele konferencji

 • Analiza i porównanie różnych teoretycznych i praktycznych ujęć zarządzania międzykulturowego.
 •  
 • Spojrzenie na zarządzanie publiczne i administrację publiczną z perspektyw międzykulturowej.
 • Rozpoznanie wyzwań zarządzania różnorodnością kulturową w kontekście globalnym
 • Próba stworzenia wiedzy dotyczącej zarządzania międzykulturowego, która praktycznie służyłaby biznesowi.
 • Podkreślenie znaczenia roli komunikacji w organizacjach międzynarodowych.
 • Promowanie wiedzy dotyczącej efektywnej komunikacji, negocjacji i przywództwa w przestrzeni wielokulturowej.

Publikacja recenzowana

"Journal of Intercultural Management" tom angielskojęzyczy

"Problemy zarządzania miedzykulturowego" tom polskojęzyczny

 

Program konferencji

18 LISTOPADA 2011 ŁÓDŹ

            INTERCULTURAL MANAGEMENT & CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

 19 LISTOPADA 2011 KRAKÓW

            MULTINATIONAL FACES OF PUBLIC AFFAIRS

21 LISTOPADA 2011 WROCŁAW

            ORGANIZATIONAL CULTURE & LEADERSHIP

 

Terminarz

15 czerwca 2011
termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów

1 lipca 2011
termin zatwierdzenia abstraktów

31 sierpnia 2011
ostateczny termin rejestracji, przesyłania artykułów do publikacj oraz wniesienia opłaty konferencyjnej

18 listopada 2011
V Konferencja Międzynarodowa "Zarządzanie Międzykulturowe" - Łódź

19 listopada 2011
V Konferencja Międzynarodowa "Zarządzanie Międzykulturowe" - Kraków

21 listopada 2011
V Konferencja Międzynarodowa "Zarządzanie Międzykulturowe" - Wrocław
 

Kontakt

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Clark University, USA

SEKRETARIAT KONFERENCJI

ul. Gdańska 121
90-519 Łódź
Telefon: +48 42 664-22-51
Fax: +48 42 664-22-53
E-mail: konferencja@clarkuni.eu

W każdą środę między godziną 9.00 a 12.00
pod numerem telefonu: (0-42) 664 22 51
na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości odpowie

dr Katarzyna Waniek
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

 http://www.konferencja.clarkuni.eu/tresc/1/