Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja studencka „Od hałdy do kultury, czyli rola rewitalizacji w aktywności kulturalnej na terenach poprzemysłowych"

1 grudnia 2011r.

Kampus Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

 

Więcej informacji:

http://odhaldydokultury.wordpress.com/

FB: https://www.facebook.com/odhaldydokultury

e-mail: odhaldydokultury@gmail.com

 

Studencka konferencja „Od hałdy do kultury" organizowana jest przez Koło Naukowe Meritum działające od 2003r. przy Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Inspiracją dla tej inicjatywy stał się wyjazd naukowy do niemieckiego Zagłębia Ruhry, który miał miejsce w maju 2011 roku. Podczas tego przedsięwzięcia zorganizowanego przy wsparciu DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej), studenci UJ mieli okazję zwiedzić takie przykłady rewitalizacji obszarów poprzemysłowych jak kompleks Zollverein, kompleks Landschaftspark Duisburg Nord, koksownię Hansa Kokerei, Dortmunder U, Depot czy Gazometr zaadaptowany na galerię sztuki.

Jednak najcenniejszym doświadczeniem były spotkania z inicjatorami działań rewitalizacyjnych, dyrektorami wspominanych instytucji oraz koordynatorami projektów związanych z otrzymaniem przez Zagłębie Ruhry tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2010

Odbyte rozmowy i spotkania przyczyniły się do zebrania ciekawego materiału dotyczącego sposobów zagospodarowania tego typu przestrzeni, możliwości jakie tereny poprzemysłowe otwierają przed działalnością kulturalną i nie tylko. Ponadto pozwoliło bardziej kompleksowo spojrzeć  na tegoroczne polskie kandydatury do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Miasta takie jak Łódź czy Katowice posiadają olbrzymi potencjał właśnie dzięki swojej przemysłowej przeszłości. Co więcej, daje im ona widoczną przewagę w tego typu inicjatywach, o ile zostanie odpowiednio wykorzystana.

Celem konferencji jest zatem przybliżenie uczestnikom zagadnienia rewitalizacji, zapoznanie ich z kluczowymi aspektami i jej główną istotą, jaką jest znalezienie innych niż pierwotne zastosowań dla przestrzeni zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji. Ponadto istotnym elementem jest zaprezentowanie zgromadzonych materiałów dotyczących trzech przykładów rewitalizacji: od całkowitej ingerencji w przestrzeń przez łagodną adaptację aż do minimalnych zmian. Tematyka ta pozwala również zapoznać uczestników konferencji z rolą, jaką zrewitalizowane obiekty w Zagłębiu Ruhry odegrały podczas działań związanych z inicjatywą ESK Ruhr2010. Ostatnim z poruszonych aspektów będzie odniesienie przykładu niemieckiego i stosowanych tam „dobrych praktyk" do sytuacji polskich miast i rosnącej w nich liczby terenów poprzemysłowych.

Chcielibyśmy, by po tej konferencji jej uczestnicy dostrzegli wagę rewitalizacji w kontekście rozwoju kulturalnego i społecznego terenów poprzemysłowych. Jednocześnie ważne jest, aby ta wiedza zaowocowała nowym, kreatywnym spojrzeniem na tego typu przestrzenie i stała się inspiracją do wykorzystania tych miejsc w zupełnie innym kontekście niż pierwotny.

 

Jeśli chcesz wygłosić referat na konferencji, wyślij proponowany temat wraz z krótkim opisem (4-5 zdań) na adres odhaldydokultury@gmail.com

Data opublikowania: 09.11.2011
Osoba publikująca: Wiesław Bracha