Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KOMUNIKATY WŁADZ UJ

Działania podejmowane przez UJ w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

 

17 marca 2020
Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku
w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

 

16 marca 2020
Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiegoz 16 marca 2020 roku

w sprawie: przedłużenie terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne wzwiązku z zawieszeniem kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

13 marca 2020
Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku
w sprawie: wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

11 marca 2020
Uniwersytet Jagielloński zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne

 

10 marca 2020
Zarządzenie nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

2 marca 2020
Stanowisko Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie działań Mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażenia koronawirusem

 

25 lutego 2020
Decyzja Kolegium Rektorskiego UJ ws. zagrożenia koronawirusem