Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Ppubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Rafała Cieńka - 14.07.2020

w dziedzinie nauk społecznych
dyscyplinie nauki o mediach

tytuł pracy: „Nowe sposoby dyfuzji treści w sieci na przykładzie polskich portali internetowych”

więcej o Ppubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Rafała Cieńka - 14.07.2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Bąk - 08.07.2020

w dziedzinie nauk ekonomicznych,
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Tytuł pracy: „Zarządzanie ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.

więcej o Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Bąk - 08.07.2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180509

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Kuźniarskiej - 9 maja 2018

Data: 09.05.2018
Czas rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: sala nr 2.226 na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 4, (IIp.)
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Kuźniarskiej - 9 maja 2018

w dziedzinie nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
tytuł pracy: „Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego – ujęcie modelowe”

D z i e k a n

 

i Rada Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie zawiadamia, iż w dniu

9 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 2.226 na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 4, (IIp.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

 

mgr Anety Kuźniarskiej

tytuł pracy: „Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego – ujęcie modelowe”

 

 

Promotor:  dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, prof.UE    

Katowice

                               Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Promotor pomocniczy: dr Izabela Stańczyk

                        Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania WZiKS UJ

 

Recenzencidr hab. Aleksandra Grzesiuk

                               Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

                        prof. dr hab. Renata Oczkowska

                               Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 

 Streszczenie: PLEN

 

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Archiwum UJ, Kraków al. Mickiewicza 22.