Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

wydarzenia, konferencje, komunikaty dziekanatu i doktorantów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warto zobaczyć

WZiKS = jeden Wydział, wiele możliwości!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Pani Dziekan dr hab. Ewy Bogacz- Wojtanowskiej z 26 stycznia 2022 r.

Komunikat Pani Dziekan dr hab. Ewy Bogacz- Wojtanowskiej z 26 stycznia 2022 r.

sprawie: trybu kształcenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Pliki do pobrania
pdf
KOMUNIKAT Dziekana Wydzia¯u Zarz dzania i Komunikacji Spo¯ecznej Uniwersytetu Jagiello skiego z 26 stycznia 2022 r.
Polecamy również
Komunikat Dziekana WZiKS z dnia 20.01.2022 w sprawie zmiany trybu kształcenia
Komunikat Dziekana WZiKS z dnia 20.01.2022 w sprawie zmiany trybu kształcenia