Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi - nabór wniosków

Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi - nabór wniosków

Szanowni Państwo,

w imieniu prof. dra hab. Armena Edigariana - Prorektora UJ ds. dydaktyki uprzejmie informujemy, iż 14 kwietnia br. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie z Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi.

Celem Funduszu jest wspieranie wdrażania i rozwoju nowatorskich projektów dydaktycznych realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim poprzez umożliwienie rozliczenia części kosztów realizacji projektu ze środków Funduszu.
W ramach Funduszu można starać się o dofinansowanie projektów dydaktycznych w zakresie:

  1. zakupu aparatury (wraz z oprogramowaniem) i narzędzi wspomagających proces dydaktyczny (m.in. na potrzeby wyposażenia sal wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoriów i pracowni terenowych);
  2. przygotowania, wydania i opublikowania w wersji elektronicznej lub papierowej podręczników akademickich oraz innych publikacji służących rozwojowi dydaktyki i doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie;
  3. przygotowania zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

wsparcia czynnego udziału nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych w krajowych lub międzynarodowych szkoleniach lub konferencjach służących doskonaleniu procesu dydaktycznego i podnoszeniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W bieżącym roku akademickim w regulaminie Funduszu zostały wprowadzone zmiany, polegające m.in. na rozszerzeniu grupy osób mającej możliwość uzyskania dofinansowania udziału w konferencjach i szkoleniach o grupę pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych (dotychczas wnioskować mogli o to tylko pracownicy dydaktyczni). Dodano również możliwość uzyskania dofinansowania na przygotowanie i wydanie publikacji w wersji papierowej.

 

Wnioski można składać w terminie od 14 kwietnia do 16 maja br. Regulamin Funduszu oraz formularz wniosku znajdują się na stronie: arsdocendi.uj.edu.pl/doskonalenie/fundusze-i-nagrody/ars-docendi