Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista komunikatów dla pracowników

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym z okręgu X, obwód nr 1 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Zarządzenia i Komunikacji Społecznej w celu wyborów do Kolegium Elektorów

Zwołuję na dzień 26 lutego 2020r. (środa) o godz. 13.30 w sali 0.102 Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Zarządzenia i Komunikacji Społecznej w celu wyborów do Kolegium Elektorów (§31 ust. 1 Statutu UJ). Proszę o czynny udział w zebraniu.
więcej o Zawiadomienie o zebraniu wyborczym z okręgu X, obwód nr 1 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Zarządzenia i Komunikacji Społecznej w celu wyborów do Kolegium Elektorów

Wybory delegatów do Zgromadzenia Delegatów

W dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w sali 0.101 w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ odbędą się wybory delegatów do Zgromadzenia Delegatów spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w celu wyborów delegatów do Zgromadzenia Delegatów ( §31 ust. 4 Statutu UJ).
więcej o Wybory delegatów do Zgromadzenia Delegatów

Procedury postępowania w zakresie przygotowania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Decyzją nr 3 Dziekana Wydziału Zarządzania i komunikacji Społecznej UJ z dnia 25 października 2016 roku, wprowadzone zostały na Wydziale wewnętrzne procedury postępowania w zakresie przygotowania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
więcej o Procedury postępowania w zakresie przygotowania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.