Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszczęte przewody doktorskie

Doktorant Temat Promotor Data wszczęcia przewodu
mgr Ivanna Chaikovska Ocena bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego w świetle pokryzysowych regulacji bankowych w Unii Europejskiej prof.  hab. Tomasz Tokarski;
promotor pomocniczy – dr Piotr Łasak
03.04.2019
mgr Anna Kowalczyk Determinanty przestrzennego zróżnicowania rynków pracy 
w Polsce i we Włoszech
prof. dr hab. Tomasz Tokarski;
promotor pomocniczy – dr Paweł Dykas
03.04.2019
mgr Andrzej Nowosad Ekonomiczne, społeczne i instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Bułgarii w latach 1990-2020 prof. dr hab. Tomasz Tokarski; 03.04.2019
mgr Krystian Gurba Ocena zdolności do rozwoju innowacji sieci przedsiębiorstw 
i jednostek naukowych kreowanych instytucjonalnie w Polsce
prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska; 03.04.2019
mgr Aleksandra Borowska Rzeczowy kapitał publiczny w wybranych modelach wzrostu gospodarczego dr hab. Adam Krawiec 03.04.2019
Mgr Monika Bolińska Determinanty przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego Polski Wschodniej i Ukrainy Zachodniej prof.  hab. Tomasz Tokarski;
dr Paweł Dykas- promotor pomocniczy
06.03.2019
mgr Olesia Chornenka Czynniki kształtujące przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego ukraińskich obwodów prof. dr hab. Tomasz Tokarski;
dr Tomasz Misiak - promotor pomocniczy
06.03.2019
mgr Dominika Byrska Sektor bankowy w wybranych modelach wzrostu gospodarczego dr hab. Adam Krawiec 06.03.2019
mgr Agata Gomółka Luka płacowa i jej związek z rodzicielstwem w Polsce dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz 06.03.2019
mgr Joanna Bohatkiewicz Determinanty pozycji klastrów w globalnych łańcuchach wartości na przykładzie klastrów branży informacyjnej i komunikacyjnej dr hab. Marta Gancarczyk;
dr Zofia Łapniewska- promotor pomocniczy
12.09.2018 r.
mgr Jurand Skrzypek Transformacja polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym w świetle wyników wielosektorowego modelu energetycznego dr hab. Mariusz Plich, prof.UŁ;
dr Jakub Boratyński- promotor pomocniczy
08.11.2017 r.
mgr Michał Kościółek Oddziaływanie inteligentnych specjalizacji na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju województwa podkarpackiego dr hab. Stanisław Gędek, prof.PRz - promotor

dr Tomasz Sierotowicz - promotor pomocniczy
11.01.2017 r.

 

Doktorant Temat Promotor Data wszczęcia przewodu
mgr Karolina Wiecheć Przedsiębiorczość jako wymiar roli społecznej aktora. Perspektywa studentów polskich publicznych szkół teatralnych prof. dr hab. Monika Kostera 03.04.2019
mgr Jowita Tenderowicz Przedsiębiorczość jako element kontekstu kulturowego studentów polskich publicznych szkół teatralnych prof. dr hab. Monika Kostera 03.04.2019
mgr Szczepan Kościółek Segmentacja nabywców w kształtowaniu strategii marketingowej zbiórki equity crowdfundingowej klubu sportowego

Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

promotor pomocniczy – dr Karolina Nessel

03.04.2019
mgr Magdalena Sawczuk Zarządzanie relacjami z interesariuszami muzeum w procesie współtworzenia wartości

dr hab. Marta Najda-Janoszka;

promotor pomocniczy – dr Sebastian Kopera

03.04.2019
mgr Duszan Augustyn Koncepcja usługi współdzielenia przejazdów w warunkach wykluczenia transportowego prof. dr hab. Zbigniew Makieła;
promotor pomocniczy – dr Michał Baran
03.04.2019
mgr Kamil Bortniczuk Integracja znormalizowanych systemów zarządzania branży chemicznej prof. dr hab. M arek Bugdol 03.04.2019
mgr Daniel Puciato Zachowania prośrodowiskowe a systemy zarządzania środowiskowego w branży hotelowej prof. dr hab. Marek Bugdol 03.04.2019
mgr Marian Banaś Efektywność procesu integracji organizacyjnej na przykładzie struktur Krajowej Administracji Skarbowej

prof. dr hab. Marek Bugdol

promotor pomocniczy – dr Monika Jedynak

03.04.2019
mgr Artur Kozioł Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego a strefy aktywności gospodarczej na obszarze metropolitalnym Krakowa

prof.dr hab. Zbigniew Makieła;

promotor pomocniczy – dr Magdalena Stuss

03.04.2019
mgr Grzegorz Pakuła Lean manufacturing na podbudowie podejścia procesowego w organizacjach branży budowlanej dr hab. Marcin Geryk
promotor pomocniczy - dr Bolesław Goranczewski
10.05.2017
mgr Piotr Ciesielski Zarządzanie dojrzałością procesów kluczowych w szkołach wyższych

Prof. dr hab. Jan Stępniewski

Dr Justyna Maciąg – promotor pomocniczy

08.03.2017
Mgr Jacek Czepczyk Determinanty przewagi konkurencyjnej hoteli rodzinnych dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska - promotor
dr Małgorzata Kurleto - promotor pomocniczy
06.05.2015 r.
Mgr Justyna Sobocha-Stanuch Dojrzałość procesowa systemów zarządzania jakością usług bibliotek uczelni akademickich dr hab Piotr Jedynak, prof.UJ 06.05.2015 r.
Mgr Aleksandra Bik Modele zarządzania relacjami z klientami na zagranicznych rynkach dóbr przemysłowych (na przykładzie polskich przedsiębiorstw sektora elektromaszynowego)

dr hab. Piotr Jedynak, prof.UJ

dr Marta Najda-Janoszka – promotor pomocniczy
05. 02. 2014

Doktorant

Temat

Promotor

Data wszczęcia przewodu

mgr Magdalena Zych Ocena relewancji jako zachowania informacyjne użytkownika serwisu WWW

dr hab. Maria Próchnicka

dr Paloma Korycińska – promotor pomocniczy

03.04.2019
mgr Piotr Świątczak Wartość informacyjna „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk 03.04.2019
mgr Krzysztof Soliński Biblioteka kościoła ewangelickiego im. Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie 1641-1949 prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk 03.04.2019
mgr Klara Spurgjasz Reprezentacja terminologii politologicznej w języku Deskryptorów Biblioteki Narodowej prof. dr hab. Wiesław Babik 03.04.2019
mgr Katarzyna Polityło Przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych. Znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk 12.09.2018
mgr Izabela Zlot Archiwum domowe Pusłowskich jako model informacyjnego scalania dziedzictwa rodowego prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk 12.09.2018
mgr Karolina Piaśnik-Krakowska Indywidualne zarządzanie informacją a produkty i usługi biblioteki akademickiej Dr hab. Remigiusz Sapa 09.05.2018
mgr Anna Pieczka Zachowania informacyjne nieprofesjonalnych użytkowników informacji prawnej Dr hab. Maria Próchnicka 09.05.2018
mgr Marta Szkudlarek Procesy i zachowania informacyjne warunkujące transfer informacji o nauce za pośrednictwem mediów regionalnych dr hab. Remigiusz Sapa 06.09.2017
mgr Joanna Cieloch-Niewiadomska Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotece narodowej prof. dr hab. Wiesław Babik 06.09.2017
mgr Ewa Valde-Nowak Spuścizna Jana Wiktora w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako źródło informacji regionalnych prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk 06.09.2017
mgr Trzaska Kacper Transformacja Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej w Deskryptory Biblioteki Narodowej Prof. dr hab. Wiesław Babik 08.02.2017

Doktorant

Temat

Promotor

Data wszczęcia przewodu

mgr Magdalena Urbańska Polskie kino o historii najnowszej, powstałe w latach 2009-2018, w kontekście problematyki polityki historycznej prof. dr hab. Tadeusz Lubelski 03.04.2019
mgr Bartosz Wieremiej Rekonstruowanie sportowych performansów w sportowych grach wideo Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk 03.04.2019

mgr Maciej Peplinski

Niebyła utopia. Filmowa fantastyka naukowa w Niemieckiej Republice Demokratycznej

dr hab. Rafał Syska

07.11.2018

mgr Kamila Kołacz Sztuka przeżywania. The Method Acting w kinie Nowego Hollywoodu (1967-1980) Prof. dr hab. Grażyna Stach 12.09.2018
mgr Marta Kudelska Strategie i praktyki młodych kuratorów sztuki współczesnej działających na terenie Katowic i Krakowa w latach 2010-2015 dr hab. Cezary Woźniak 12.09.2018
mgr Kaja Łuczyńska Kino po traumie. Strategie reprezentacji wydarzeń z 11 września 2001 roku w amerykańskim filmie fabularnym dr hab. Rafał Syska 12.09.2018
mgr Jakub Wydrzyński Historie postrodzinne. Poetyka amerykańskiego i zachodnioeuropejskiego kina autodokumentalnego po 2000 roku, podejmującego temat rodziny dr hab. Iwona Sowińska 12.09.2018
mgr Filip Nowak Recepcja kina polskiego w Wielkiej Brytanii na przykładzie emigracji polskiej po 2004 roku Prof. dr hab. Krzysztof Loska
Promotor pomocniczy – dr Magdalena Zdrodowska
06.06.2018
mgr Hubert Zięba Mitologia i demitologizacja HIV/AIDS w filmie amerykańskim dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof.UJ 06.06.2018
mgr Iga Łomanowska Techniki introspekcji w modernizmie filmowym dr hab. Jacek Ostaszewski, prof.UJ 06.09.2017
mgr Marta Habdas Archeologia mediacji. Media magnetyczne i pamięć dr hab. Anna Nacher
mgr Dawid Rydzek Spektakl władzy. Amerykańskie seriale polityczne dr hab. Anna Nacher 06.09.2017
mgr Jakub Izdebski Współczesne problemy geopolityczne i społeczne w filmowych adaptacjach komiksów z serii Marvel Cinematic Universe prof.dr hab. Grażyna Stach 06.09.2017
mgr Magdalena Cielecka Polifoniczność struktur dialogowych w grach wideo prof. dr hab. Eugeniusz Wilk 06.09.2017
mgr Stanisław Liguziński Gestures of Video Essay. Thinking in and Through Film dr hab. Rafał Syska 06.09.2017

mgr  Siwoń Krzysztof

Wernakularna fonosfera PRL-u w komedii filmowej do 1989 roku

dr hab. Iwona Sowińska

08.06.2016

mgr Ciesielska Magdalena

Nurt wiejski w kinie polskim w latach 1960 - 1982

dr hab. Jadwiga Hučková

02.09.2015

mgr Paulina Haratyk

Film amatorski w Polsce 1956 - 1981 w świetle badań archiwalnych oraz relacji członków ruchu Amatorskich Klubów Filmowych

dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof.UJ

02.09.2015

mgr Sterczewski Piotr

Social and Political Conflict in Video, Board and Card Games (Społeczny i polityczny konflikt w grach wideo, planszowych i karcianych)".

Prof. dr hab. Andrzej Pitrus

10.06.2015

Mgr Michał Gulik

Teoria mediów po antropocentryzmie – nowy materializm w epoce post-cyfrowej

Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk

Dr Anna Nacher – promotor pomocniczy

30.09.2014

 

Doktorant

Temat

Promotor

Data wszczęcia przewodu

mgr Donata Zając Motywacja i integracja pracowników sektora IT-wyzwania w zarządzaniu pracownikiem wiedzy dr hab. Jerzy Rosiński 03.04.2019
mgr Magdalena Mikołajczyk Wykorzystanie modułowej architektury platform cyfrowych w zarządzaniu procesami innowacji dr hab. Grzegorz Baran
promotor pomocniczy – dr Janusz Bąk
03.04.2019
mgr Maciej Głogowski Rola konsultingu managerskiego 
w zarządzaniu miejskimi jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie województwa małopolskiego

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

promotor pomocniczy- dr Justyna Maciąg

03.04.2019
mgr Janusz Gancarczyk Zaangażowanie szkoły w działania na rzecz zwiększania aktywności edukacyjnej osób dorosłych jako instrument promowania wartości edukacji w lokalnej społeczności dr hab. Grzegorz Baran 03.04.2019
mgr Dagmara Golba Kulturowe uwarunkowania wdrażania strategicznych programów wellbeingowych w filiach korporacji międzynarodowych w Polsce

dr hab. Grzegorz Baran

promotor pomocniczy – dr Wioleta Karna

03.04.2019
mgr Jacek Sypniewski Wymiana darów - pomijany wymiar rzeczywistości organizacyjnej w szpitalach

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Promotor pomocniczy – dr Beata Jałocha

03.04.2019
mgr Olga Kosińska Samozarządzanie pozaorganizacyjne jako odpowiedź na współczesne przemiany społeczno-gospodarcze - analiza na przykładzie wybranych polskich blogerów kulturalnych dr hab. Katarzyna Barańska 03.04.2019
mgr Michał Murzyn Parki kulturowe jako forma zarządzania dziedzictwem

Dr hab. Łukasz Gaweł

Promotor pomocniczy – dr Anna Góral

03.04.2019
mgr Katarzyna Wojdyła Organizacja i zarządzanie działalnością kontrolną w regionalnych izbach obrachunkowych dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof.UJ 03.04.2019
mgr Katarzyna Zięba Zarządzanie muzeami uczelnianymi w strukturze publicznych szkół wyższych w Polsce dr hab. Katarzyna Barańska 03.04.2019
mgr Katarzyna Świerczek Inkluzywność organizacji publicznych dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof.UJ 03.04.2019
mgr Ewelina Góral Zarządzanie targowiskiem z perspektywy koncepcji sieci działań dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof.UJ 03.04.2019
mgr Magdalena Kossowska Global Mindset in Business Process Outsourcing Organizations dr hab. Jerzy Rosiński 03.04.2019

mgr Malwina Popiołek

Społeczne aspekty funkcjonowania e-administracji na przykładzie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów

prof. dr hab. Bogusław Nierenberg

12.09.2018

mgr Hanna Gemza

Zarządzanie procesem uczenia się w szkole

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz
promotor pomocniczy – dr Joanna Kołodziejczyk

12.09.2018

mgr Magdalena Łagodzińska

Rozwój tożsamości profesjonalnej dyrektorów szkół

dr hab. Roman Dorczak

12.09.2018

mgr Stanisława Jung-Konstanty

Zarządzanie relacjami z interesariuszami w publicznych szkołach podstawowych w procesie transformacji oświaty w latach 2002-2018

Prof.dr hab. Łukasz Sułkowski

22.06.2011

mgr Malwina Popiołek Społeczne aspekty funkcjonowania e-administracji na przykładzie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów prof. dr hab. Bogusław Nierenberg 12.09.2018
mgr Hanna Gemza Zarządzanie procesem uczenia się w szkole dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz
promotor pomocniczy – dr Joanna Kołodziejczyk
12.09.2018
mgr Magdalena Łagodzińska; Rozwój tożsamości profesjonalnej dyrektorów szkół dr hab. Roman Dorczak 12.09.2018
mgr Marta Połeć Przedsiębiorczość kulturalna artystów ulicznych: Społeczne, kulturowe i instytucjonalne aspekty nieformalnej organizacji w polskich miastach prof. dr hab. Monika Kostera 06.06.2018
mgr Katarzyna Baliga-Nicholson Zarządzanie procesem tworzenia i wdrażania innowacji cyfrowych dr hab. Roman Batko, prof.UJ 06.06.2018
mgr Aleksandra Mazurek Praktyki sukcesji w fundacjach rodzinnych na przykładzie polskich i amerykańskich organizacji dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof.UJ
promotor pomocniczy – dr Beata Jałocha
06.06.2018
mgr Maria Wojtacha Podejście partycypacyjne w zarządzaniu realizacją strategicznych inwestycji publicznych dr hab. Grzegorz Baran 06.06.2018
mgr Mateusz Chmielowski Proces rekrutacji i selekcji w branży IT w erze transformacji cyfrowej dr hab. Grzegorz Baran 06.06.2018
mgr Anna Hesse-Gawęda Wykorzystanie informacji w kierowaniu szkołą dr hab. Roman Dorczak 06.06.2018
mgr Hanna Hanč Zarządzanie organizacjami wyższego szkolnictwa artystycznego a koncepcja New Public Management dr hab. Jan Wojciechowski 09.05.2018

mgr Paweł Kozakiewicz

Potencjał kompetencyjny zatrudnienia pracowników administracji publicznej w sektorze komercyjnym

dr hab. Jerzy Rosiński

04.04.2018

mgr Marcin Jucha Klimat organizacyjny i jego determinanty w jednostkach administracji samorządowej na przykładzie urzędów marszałkowskich prof. dr hab. Marek Bugdol;
promotor pomocniczy – dr Mateusz Lewandowski
04.04.2018
mgr Joanna Średnicka Organizacja, wspólnota, bunt. Jak mity romantyczne kształtują współpracę w przedsiębiorstwie czasów transformacji Prof. dr hab. Monika Kostera 08.11.2017
mgr Marta Sukiennik Ruch Slow jako nowy nurt w organizacji i zarządzaniu dr hab. Łukasz Gaweł 08.11.2017
mgr Joanna Pelczar Ewaluacja działań edukacyjnych jako element zarządzania muzeum dr hab. Łukasz Gaweł 08.11.2017
mgr Joanna Kotlarz Wyzwania zarządzania edukacyjnego w warunkach różnorodności dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz;
promotor pomocniczy – dr Jakub Kołodziejczyk
06.09.2017
mgr Aleksandra Radwan Wpływ projektyzacji na zarządzanie wiedzą w organizacjach pozarządowych dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska;
promotor pomocniczy – dr Beata Jałocha
06.09.2017
mgr Joanna Szymonek Społeczna odpowiedzialność korporacji transnarodowych w obszarze wolności zrzeszania się – w praktykach zarządzania polskich spółek zależnych dr hab. Grzegorz Baran 06.09.2017
mgr Dagmara Mazur Rola samorządu województwa w animowaniu proinnowacyjnej współpracy na rzecz rozwoju regionalnego w triadzie: nauka-biznes-sektor publiczny prof.dr hab.inż.arch. Aleksander Noworól;
drugi promotor – dr hab. Grzegorz Baran
06.09.2017
mgr Małgorzata Grześków-Gorgosz Lojalność pracowników jako element zarządzania marką pracodawcy prof.dr hab. Łukasz Sułkowski 06.09.2017
mgr Anna Małodzińska Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu a zachowania kontrproduktywne na przykładzie wybranych przedsiębiorstw dr hab. Jan Jacko 06.09.2017
mgr Agnieszka Szostak Zarządzanie strategiczne w polskich muzeach publicznych dr hab. Łukasz Gaweł 06.09.2017
mgr Joanna Trzópek-Paszkiewicz Znaczenie środowiska społecznego uczniów w zarządzaniu w edukacji dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz 06.09.2017
mgr Sławomir Grzelak Skuteczność zarządzania projektami w administracji rządowej - perspektywa beneficjenta dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof.UJ 04.05.2016
mgr Bożena Freund Sposoby rozumienia przywództwa w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości centralnych i kompetencji przywódczych dr hab. Roman Dorczak 07.06.2017
mgr Róża Różańska Mecenat artystyczny dworów królewskich zachodniej Europy w XVII i XVIII wieku jako pre-tekst zarządzania dr hab. Roman Batko, prof.UJ 07.06.2017
mgr Emilia Nagucka Konstruowanie tożsamości współczesnego uniwersytetu w Polsce z perspektywy zarządzania humanistycznego dr hab.inż. Krzysztof Leja, prof.PG 08.03.2017
mgr Sylwia Wrona O budowaniu wspólnoty. Przypadek ochotniczych straży pożarnych dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska 11.01.2017
mgr Małgorzata Lendzion Kapitał społeczny zarządów w działaniu przedsiębiorstw społecznych dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska 07.12.2016
mgr Jarosław Klaś Zarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej – przypadek Nowej Huty dr hab. Łukasz Gaweł 07.09.2016

mgr Popek Anna

Ocena kompetencji a empatia – empatia jako czynnik społeczny wpływający na ocenę kompetencji kandydatów do pracy dokonywaną przez menedżerów

prof. dr hab.Tadeusz Marek

08.06.2016

mgr  Pokojska Weronika

Auto – biografie. Zarządzanie dziedzictwem koncernów motoryzacyjnych na przykładzie BMW, Mercedes-Benz i Volkswagen

dr hab. Łukasz Gaweł

08.06.2016

mgr Sławomir Grzelak
Skuteczność zarządzania projektami w administracji rządowej - perspektywa beneficjenta
 
dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof.UJ 04.05.2016
mgr Teodora Konach Nowa rola społeczności lokalnych w zarządzaniu niematerialnym dziedzictwem kulturowym w świetle postanowień konwencji UNESCO dr hab. Łukasz Gaweł 04.11.2015

mgr Pałetko Tomasz

Medializacja nauki w wybranych portalach internetowych

dr hab. Rafał Maciąg

10.06.2015 

Mgr Małgorzata Szepioła-Uściłko

Zarządzanie instytucjami publicznymi w kontekście zmian funkcjonalno-organizacyjnych w urzędach podatkowych województwa warmińsko-mazurskiego

Dr hab. Roman Przybyszewski, prof.UWM

Dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof.UJ

04.06.2014

 

Wykaz zalecanych lektur do egzaminu doktorskiego z dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie - nauki o zarządzaniu.

Doktorant Temat Promotor Data wszczęcia przewodu
mgr Żanna Osikowicz Strategie budowania wizerunku kulturowego ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce w latach 1991-2019 dr hab. Marzena Barańska 03.04.2019
mgr Krzysztof Śpiewla Czynniki skuteczności reklamy na polskim rynku produktów farmaceutycznych dostępnych bez recepty dr hab. Jarosław Flis 03.04.2019
mgr Albert Narbekov Władza mediów na przykładzie politycznych talk shows w wybranych kanałach telewizji rosyjskiej dr hab. Beata Klimkiewicz 03.04.2019
mgr Joanna Szpyt-Wiktorowska Jakość debaty publicznej w dobie rozwoju mediów algorytmicznych, baniek informacyjnych i nowych metod dystrybucji treści mediowych prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas 03.04.2019
mgr Magdalena Idem Ewolucja prasy kobiecej w Polsce w kontekście trendów regresywnych na rynku mediów drukowanych dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof.UJ 03.04.2019
mgr Helena Piecuch Marki emocji. O charakterze konsumpcji pokolenia polskich trzydziestolatków dr hab. Agnieszka Szymańska 03.04.2019
mgr Barbara Cyrek Komunikacja poprzez donacje na przykładzie serwisu YouTube

dr hab. Jan Kreft, prof.UJ;

promotor pomocniczy – dr Anna Lusińska

03.04.2019
mgr Wioletta Klytta Strategie informacyjno-promocyjne budżetu obywatelskiego 
w wybranych miastach Polski
dr hab. Agnieszka Hess, prof.UJ 03.04.2019
mgr Joanna Buczulska Transformacja węgierskiego systemu medialnego w okresie 
od 1998 do 2018
dr hab. Andrzej Nowosad 03.04.2019
mgr Marcin  Kubat Szybko. Krótko. Obrazkowo. Ewolucja koncepcji zawodu reportera radiowego w kulturze konwergencji dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof.UJ 03.04.2019
mgr Grzegorz Kościński Fenomen telewizji publicznej jako narzędzia budowania porozumienia między narodami oraz wspierania procesu integracji europejskiej (studium przypadku na przykładzie francusko-niemieckiej telewizji ARTE) prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas 03.04.2019
mgr Izabela Olszewska Instrumentalizacja reprezentacji INNEGO w polskich mediach tożsamościowych na przykładzie Żydów i Niemców dr hab. Agnieszka Szymańska 03.04.2019

mgr Katarzyna Lorenc

Astroturfing jako narzędzie komunikacji politycznej w Internecie

dr hab. Andrzej Nowosad

06.02.2019

mgr Titus Ferenc

The Use of Political Branding in the US Presidential Campaign of 2016. The Case of Donald Trump (Zastosowanie brandingu politycznego w kampanii prezydenckiej w USA w 2016 roku. Przypadek Donalda Trumpa

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

06.02.2019

mgr Leszek Świeca

Stylometryczna ocena wiarygodności przekazów promujących leki i suplementy diety

dr hab. Wojciech Kajtoch

06.02.2019

mgr Paulina Czernek Media hiperlokalne w środowisku nowych mediów dr hab. Maria Nowina Konopka 05.12.2018
mgr Krzysztof Marcinkiewicz Strategie komunikowania o bezpieczeństwie na przykładzie transportu kolejowego w Polsce dr hab. Maria Nowina Konopka 05.12.2018
mgr Paweł Nowak Formy aktywności TVN w Internecie oraz dywersyfikacja kanałów dystrybucji treści

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia

05.12.2018
mgr Elin Kamińska Niezależność dziennikarzy w świetle regulacji prawnych i zawodowych oraz w percepcji dziennikarzy i przekazie mediów dr hab. Agnieszka Szymańska 05.12.2018
mgr Marika Szczepaniak Produkty kultury artystycznej w dobie nowych mediów w Polsce dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof.UJ;
dr Edyta Żyrek-Horodyska – promotor pomocniczy
28.09.2018
mgr Iga Michalak-Maliszewska Populizm oddolny w mediach społecznościowych. Formy rozwoju populizmu oddolnego a mechanika nowych nowych mediów dr hab. Agnieszka Hess 12.09.2018
mgr Magdalena Wilk Media środowiskowe w Polsce jako przejaw pluralizmu, partycypacji oraz inkluzji społecznej dr hab. Beata Klimkiewicz 12.09.2018
mgr Jagoda Mytych Postpamięć w polskim dyskursie medialnym po 1989 roku dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz 05.09.2018
mgr Marcelina Mrowiec Moda jako system autopoietyczny. Reprezentacje mody w mediach i kulturze masowej dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz 05.09.2018
mgr Sławomir Doległo Mediatyzacja pamięci historycznej a praktyki komunikacyjne pokolenia późnych wnuków w Polsce XXI w dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz,
dr Agnieszka całek – promotor pomocniczy
05.09.2018
mgr Joanna Grzechnik Medialne reprezentacje i autoreprezentacje ruchów miejskich w Polsce dr hab. Agnieszka Hess;
promotor pomocniczy – dr Michał Bukowski
06.06.2018
mgr Mariana Fydrych Robotyzacja w nowych mediach na przykładzie dziennikarstwa zagranicznego (z perspektywy teorii gatekeepingu) dr hab. Jan Kreft;
promotor pomocniczy - dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
06.06.2018
mgr Monika Hapek Prywatność i zaufanie na rynku. Kluczowe kompetencje organizacji mediów społecznościowych dr hab. Jan Kreft;
dr Anna Kalinowska-Żeleźnik - promotor pomocniczy
09.05.2018
mgr Magdalena Cygan Polski reportaż podróżniczy-od form prereportażowych i quasi-reportażowych po blogi reportażowe. Studium historii i teorii gatunku dr hab. Andrzej Kaliszewski;
dr Magdalena Hodalska-promotor pomocniczy
08.11.2017
mgr Tomasz Aleksandrowicz Opinie użytkowników mediów społecznościowych, a podejmowanie decyzji zarządczych w wybranych spółkach giełdowych dr hab. Andrzej Nowosad 06.09.2017
mgr Kamil Wszołek Reprezentacje dziennikarzy i profesji dziennikarskiej w polskiej kinematografii w latach 1945-2015 a profesjonalna autodefinicja i społeczne postrzeganie zawodu dziennikarza dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz 06.09.2017
mgr Rafał Wietoszko Media interaktywne jako narzędzie konstruowania relacji paraspołecznej pomiędzy charyzmatycznym przywódcą a wyborcami na polskiej scenie politycznej dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz 07.06.2017
mgr Emilia Kotnis-Górka Konwergencja mediów lokalnych jako czynnik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Studium empiryczne dr hab. Małgorzata Lisowska - Magdziarz; 10.05.2017
mgr Mateusz Flont Problemy rozwoju polskiej prasy alternatywnej w latach 1978 - 1998;/td> dr hab. Wojciech Kajtoch
promotor pomocniczy – dr Marcin Pielużek
10.05.2017

 

Wspieranie rozwoju wrażliwości moralnej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Doktorant Temat Promotor Data wszczęcia przewodu
mgr Leszek Mazgaj Wypalenie zawodowe jako efekt przewlekłego stanu negatywnych odczuć emocjonalnych jednostki (powodowanych niedopasowaniem jednostki do środowiska pracy) i braku możliwości ich ekspresji, w grupie kadry zarządzającej w branży budowlanej

prof. dr hab. Tadeusz Marek;

promotor pomocniczy – dr Magdalena Jaworek

03.04.2019
mgr Grzegorz Gustaw Empiryczna weryfikacja wybranych aspektów teorii autodeterminacji z uwzględnieniem czynników motywujących w miejscu pracy dr hab. Sławomir Śpiewak 03.04.2019
mgr Natalia Lipp Poznawczo-społeczne uwarunkowania poczucia realizmu 
w wirtualnej rzeczywistości

dr hab. Sławomir Śpiewak;

promotor pomocniczy – dr Paweł Strojny

03.04.2019
mgr Katarzyna Ogińska-Bruchal Doświadczenie hedoniczne w relacji 
z elementami środowiska materialnego

dr hab. Sławomir Śpiewak;

promotor pomocniczy – dr Katarzyna Stasiuk

03.04.2019
mgr Magdalena Wielgus Aktywność neuronalna oraz połączenia funkcjonalne związane z przetwarzaniem emocji w procesie starzenia się – badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

prof. dr hab. Tadeusz Marek;

promotor pomocniczy – dr Aleksandra Domagalik-Pittner

03.04.2019
mgr Anny Ceglarek Wpływ pory dnia na powstawanie fałszywych wspomnień – analiza nieliniowa fMRI

prof. dr hab. Tadeusz Marek;

promotor pomocniczy – dr Jeremi Ochab

03.04.2019
mgr Karolina Sęczkowska Relacja praca – rodzina w kontekście pracy emocjonalnej i lęku o utratę pracy Dr hab. Antoni Wontorczyk 03.04.2019
mgr Barbara Superson Postawy matek wobec dzieci z niepełnosprawnościami 
w kontekście społecznej percepcji niepełnosprawności 
w Burundi
dr hab. Tadeusz Ostrowski;
promotor pomocniczy – dr Jan Piasecki
03.04.2019
mgr MikołajBӧhm Poznawcze i dyspozycyjne determinanty zachowania kierowców w strefie dylematu w ruchu drogowym dr hab. Antoni Wontorczyk 03.04.2019
mgr Ada Maksim Preferencja spójności i wiek badanych jako moderatory sekwencyjnych technik wpływu społecznego dr hab. Sławomir Śpiewak 03.04.2019
mgr Jean-Jacques Ruppert Guidance and career counselling in Luxemburg: a systemic psychological approach with empirical investigations and reflections dr hab. Sławomir Śpiewak 03.04.2019
mgr Jolanta Starosta Afektywno – poznawcze predyktory zachowań typu binge-watching u młodych dorosłych dr hab. Bernadetta Izydorczyk,
promotor pomocniczy – dr Katarzyna Sitnik-Warchulska
06.03.2019
Mgr Joanna Mostowik Znaczenie mentalizacji oraz stylów przywiązania 
w budowaniu przymierza terapeutycznego oraz osiągania efektów w psychoterapii grupowej
dr hab. Tadeusz Ostrowski, promotor pomocniczy – dr. n. med. Michał Mielimąka 06.03.2019
mgr Agnieszka Franczok-Kuczmowska Motywacyjne znaczenie wartości jako czynnika modyfikującego prężność psychiczną we wczesnej dorosłości dr hab. Tadeusz Ostrowski 06.03.2019
mgr Agnieszka Radwan Wspieranie rozwoju wrażliwości moralnej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym dr hab. Tadeusz Ostrowski 06.03.2019
mgr Joanna Kotek Typ pasji jako mediator wpływu różnic indywidualnych na poczucie dobrostanu dr hab. Józef Maciuszek, prof.UJ 06.03.2019
mgr Aleksandra Zienowicz-Wielebska Systemy wartości i style przywództwa reżyserów oraz producentów a dobrostan i motywacja członków zespołu filmowego dr hab. Józef Maciuszek, prof.UJ 06.03.2019
Mgr Agnieszka Bartczak Struktura zadania, zasoby osobowe i społeczne a skłonność do zachowań prokrastynacyjnych w sytuacji niepewności zatrudnienia Dr hab. Antoni Wontorczyk 06.03.2019
mgr Martyna Sekulak Efekty pamięciowe przy wykorzystaniu negacji utajonej i negacji wprost dr hab. Józef Maciuszek, prof.UJ,
promotor pomocniczy – dr Mateusz Polak
05.09.2018
mgr Urszula Woźniak Poznawcze i osobowe uwarunkowania aktywności zawodowej w kontekście ponowoczesnych modeli karier dr hab. Antoni Wontorczyk 05.09.2018
mgr Anna Grabowska Model uwarunkowań dysmorfii mięśniowej u mężczyzn. Czynniki motywacyjne, osobowe i psychoruchowe dr hab. Antoni Wontorczyk 05.09.2018
mgr Magdalena Adamczyk-Banach Psychospołeczne uwarunkowania nadużywania substancji psychoaktywnych dr hab. Tadeusz Ostrowki,
promotor pomocniczy – dr Bogusława Piasecka
06.06.2018
mgr Maciej Pasowicz Ericksonowski life coaching jako metoda rehabilitacji psychologicznej dorosłych osób z fizyczną niepełnosprawnością Dr hab. Tadeusz Ostrowski;
Promotor pomocniczy – dr. Krzysztof Gerc
06.06.2018
mgr Michał Skarżyński Uzdolnienia przedsiębiorcze determinantą sukcesu tranzycji z edukacji do pracy dr hab. Czesław Noworol 09.11.2016