Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład

Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

 • dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ - Prodziekan ds. Dydaktyki
 • dr Małgorzata Winiarska-Brodowska - Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia, Pełnomocnik Dziekana WZiKS ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • dr Magda Gawłowska - Pełnomocnik Dziekana WZiKS ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia
 • dr Agnieszka Całek -  Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
 • dr Sabina Cisek - Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Studiów Informacyjnych
 • dr Waldemar Frąc - Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Sztuk Audiowizualnych
 • dr Jakub Kołodziejczyk - Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Spraw Publicznych
 • dr Katarzyna Kopeć - Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Kultury     
 • dr Sebastian Kopera - Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Przedsiębiorczości
 • dr Aneta Kuźniarska - Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • dr Agnieszka Trąbka - Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Psychologii Stosowanej   
 • mgr Renata Młynarczyk - Przedstawicielka administracji
 • mgr Wiesław Bracha - Wydziałowy koordynator USOS oraz Wydziałowy koordynator Portalu UJ w jednostce Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dwóch przedstawicieli Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.