Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja do sekretariatów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja do sekretariatów

Od 13 września 2021r. zostaje wznowiona bezpośrednia obsługa studentów wyłącznie w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji terminu do pracownika obsługującego wybrany kierunek studiów.

Studenci proszeni są o kierowanie spraw bezpośrednio do sekretariatów ds. studenckich (kontakt poniżej), zajmujących się bezpośrednią obsługą studentów na poszczególnych kierunkach.

KIERUNEK TRYB ETAP KONTAKT INSTYTUT

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

stacjonarne

lic.

mgr Joanna Klinger-Krizar

joanna.krizar@uj.edu.pl

tel. +(48) 12  664 55 31

pokój 1.208

Rejestracja do sekretariatu pokój 1.208

Instytut
Dziennikarstwa,
Mediów
i Komunikacji
Społecznej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne/
niestacjonarne
lic./ mgr

mgr Izabela Będkowska

izabela.bedkowska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12  664 55 32

pokój 1.209

Rejestracja do sekretariatu pokój 1.209
Instytut
Dziennikarstwa,
Mediów
i Komunikacji
Społecznej

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

stacjonarne/
niestacjonarne

lic.

inż. Magdalena Niedzielska-Szewczyk

magdalena.niedzielska-szewczyk@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-56-80

pokój 2.379

Rejestracja do sekretariatu pokój 2.379

Instytut
Ekonomii,
Finansów
i Zarządzania

Ekonomia

stacjonarne

lic.

mgr Katarzyna Panna

katarzyna.panna@uj.edu.pl

tel. +(48)12 664-55-52

pokój 2.329

Rejestracja do sekretariatu pokój 2.329

Instytut
Ekonomii,
Finansów
i Zarządzania

Ekonomia

stacjonarne

mgr

Business and Finance Management
2 rok

stacjonarne

mgr

Rachunkowość i zarządzanie finansami stacjonarne/
niestacjonarne
mgr

mgr Liliana Mroczkowska

liliana.mroczkowska@uj.edu.pl

tel. (12) 664-57-77

pokój 2.379

Rejestracja do sekretariatu pokój 2.379

Instytut
Ekonomii,
Finansów
i Zarządzania

Zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom

stacjonarne

lic.

mgr Danuta Szafarska

danuta.klocek-kot@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-56-82

pokój 2.330

Rejestracja do sekretariatu pokój 2.330

Instytut
Ekonomii,
Finansów
i Zarządzania

Business and Finance Management
1 rok

stacjonarne

mgr

Zarządzanie zasobami ludzkimi

stacjonarne

mgr

Iwona Mirek

iwona.mirek@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-71

pokój 2.323

pokój 2.323 Rejestracja do sekretariatu

Instytut
Ekonomii,
Finansów
i Zarządzania

Marketing i logistyka

niestacjonarne

mgr

Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe
1 i 3 rok

niestacjonarne

lic.

mgr Elżbieta Tyrowicz

elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-57-76

pokój 2.323

Rejestracja do sekretariatu tel. +(48) 12 664-57-76  pokój 2.323

Instytut
Ekonomii,
Finansów
i Zarządzania

Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe
2 rok

niestacjonarne

lic.

mgr Karolina Załuska

karolina.zaluska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-56-40

pokój 2.323

Rejestracja do sekretariatu tel. +(48) 12 664-56-40

Instytut
Ekonomii,
Finansów
i Zarządzania

Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe
1, 2 i 3 rok

stacjonarne

lic.

Finanse i controlling

stacjonarne/
niestacjonarne

mgr

mgr Grzegorz Data

grzegorz.data@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-57-71

pokój 2.323

Rejestracja do sekretariatu pokój 2.323

Instytut
Ekonomii,
Finansów
i Zarządzania

Zarządzanie zasobami ludzkimi
1 rok

niestacjonarne

mgr

Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 rok

niestacjonarne

mgr

mgr Urszula Czernik

urszula.czernik@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-72

pokój 2.329

Rejestracja do sekretariatu pokój 2.329

Instytut
Ekonomii,
Finansów
i Zarządzania

Zarządzanie - Psychologia w zarządzaniu

stacjonarne/
niestacjonarne

mgr

Zarządzanie w turystyce i w sporcie

stacjonarne/
niestacjonarne

mgr

mgr Urszula Bidzińska

urszula.bidzinska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-78

pokój 3.371

Rejestracja do sekretariatu tel. +(48) 12 664-55-78

Instytut
Przedsiębiorczości

Media społecznościowe w zarządzaniu stacjonarne mgr

mgr Małgorzata Cholewa

malgorzata.cholewa@uj.edu.pl

tel. +(48)  12 664 58 34

pokój 3.371

Rejestracja do sekretariatu pokój 3.371

Instytut Przedsiębiorczości
Media społecznościowe w zarządzaniu niestacjonarne mgr
Zarządzanie publiczne stacjonarne

 lic.

mgr Marcin Mich

marcin.mich@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 85

pokój 3.323

Rejestracja do sekretariatu tel. +(48) 12 664 55 85  pokój 3.323

Instytut
Spraw
Publicznych

 

Zarządzanie zmianą społeczną
 mgr

Zarządzanie polityką społeczną

stacjonarne

lic.

mgr Katarzyna Proch

katarzyna.maczka@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 84

pokój 3.323

Rejestracja do sekretariatu pokój 3.323

Instytut
Spraw
Publicznych

Polityka społeczna

stacjonarne

lic.

Zarządzanie publiczne

stacjonarne

mgr

 

 

 

Psychologia stosowana

niestacjonarne

jednolite
magisterskie

lic. Agnieszka Mikler

agnieszka.mikler@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 47,

pokój 1.367

Rejestracja do sekretariatu pokój 1.367

Instytut
Psychologii
Stosowanej

Neuropsychologia i neurokognitywistyka
3-5 rok

stacjonarne

jednolite
magisterskie

Psychologia stosowana
4-5 rok

stacjonarne

jednolite
magisterskie

Psychologia stosowana 
2-3 rok

stacjonarne

jednolite
magisterskie

mgr Elżbieta Głownia

elzbieta.glownia@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 49

pokój:1.369

Rejestracja do sekretariatu pokój:1.369

Instytut
Psychologii
Stosowanej

Psychologia
1 rok

stacjonarne

jednolite
magisterskie

mgr inż. Maria Bochenek

maria.1.bochenek@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 58 05,

pokój:1.366

Rejestracja do sekretariatu pokój 1.366

Instytut
Psychologii
Stosowanej

 

   

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

stacjonarne

lic./ mgr

mgr Małgorzata Mrugalska

m.mrugalska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 56 07

pokój 2.211

Rejestracja do sekretariatu tel. +(48) 12 664 56 07  pokój 2.211

Instytut
Sztuk
Audiowizualnych

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

niestacjonarne

lic.

mgr Małgorzata Czarnik

malgorzata.czarnik@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 67

pokój 2.211

Rejestracja do sekretariatu pokój 2.211

Instytut
Sztuk
Audiowizualnych

Zarządzanie kulturą i mediami

stacjonarne

lic.

mgr Agnieszka Dudek

aga.dudek@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-69

pokój 2.306

Rejestracja do sekretariatu pokój 2.306

Instytut
Kultury

Zarządzanie mediami i reklamą, II rok niestacjonarne

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie kulturą współczesną

stacjonarne

mgr

lic. Iwona Marczyk

i.marczyk@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-58-33

pokój 2.307

Rejestracja do sekretariatu pokój 2.307

Instytut
Kultury

Zarządzanie mediami i reklamą

stacjonarne

mgr

Zarządzanie mediami i reklamą

niestacjonarne

mgr

     
     
     

Zarządzanie informacją

stacjonarne

lic./ mgr

mgr Ewa Jargus

ewa.jargus@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-58-46

pokój 3.204

Rejestracja do sekretariatu pokój 3.204

Instytut
Studiów
Informacyjnych

       

Elektroniczne przetwarzanie informacji

stacjonarne

lic. / mgr

mgr Iga Kardas

iga.kardas@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-23

pokój 3.204

Rejestracja do sekretariatu pokój 3.204

 

Zakład
Lingwistyki Komputerowej