Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie roku akademickiego

w USOSweb

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie roku akademickiego w USOSweb

Co należy zrobić żeby zgłosić rok akademicki do rozliczenia?

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku.
w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lutego 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

W przypadku studentów, którzy uzyskali co najmniej 60 punktów ECTS oraz zaliczyli wszystkie przedmioty, które w planie studiów na danym roku są określone jako wymagane do zaliczenia tego roku należy:

 1. sprawdzić czy wszystkie oceny i zaliczenia obowiązujące w planie studiów na danym roku zostały poprawnie wpisane do USOSweb (jeżeli brakuje jakiejkolwiek oceny lub zaliczenia należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu ich uzupełnienia),
 2. sprawdzić poprawność podpięć przedmiotów pod program i etap studiów,
 3. rozliczyć się z bibliotekami (zwrócić książki i zamknąć konta biblioteczne).
 4. zgłosić program do rozliczenia (dany rok studiów w bieżącym roku akademickim) USOSweb: Dla studentów > Moje studia > Zaliczenia etapów

Poprawnie zgłoszony program do rozliczenia skutkuje wpisaniem na kolejny rok akademicki.

 

W przypadku studentów, którzy uzyskali co najmniej 50 punktów ECTS oraz zaliczyli wszystkie przedmioty, które w planie studiów na danym roku są określone jako wymagane do zaliczenia tego roku należy:

 1. sprawdzić czy wszystkie oceny i zaliczenia obowiązujące w planie studiów na danym roku zostały poprawnie wpisane do USOSweb (jeżeli brakuje jakiejkolwiek oceny lub zaliczenia należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu ich uzupełnienia),
 2. sprawdzić poprawność podpięć przedmiotów pod program i etap studiów,
 3. rozliczyć się z bibliotekami (zwrócić książki i zamknąć konta biblioteczne),
 4. złożyć w Sekretariacie ds. studenckich podanie o Wpis 50-punktowy w terminie do 30 września 2019 r.

Za powtarzane przedmioty zostanie naliczona stosowna opłata.
Dane do wpłaty będą widoczne w USOSweb (Płatności).

Opłaty należy uiścić jednorazowo w następujących terminach:

 • do 22.10.2018 r. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze zimowym i całorocznych.
 • do 15.03.2019 r. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze letnim.

 

W przypadku studentów, którzy nie uzyskali co najmniej 50 punktów ECTS i/lub nie zaliczyli przedmiotu, które w planie studiów na danym roku jest określony jako wymagany do zaliczenia tego roku należy:

 1. sprawdzić czy wszystkie oceny i zaliczenia obowiązujące w planie studiów na danym roku zostały poprawnie wpisane do USOSweb (jeżeli brakuje jakiejkolwiek oceny lub zaliczenia należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu ich uzupełnienia),
 2. sprawdzić poprawność podpięć przedmiotów pod program i etap studiów,
 3. rozliczyć się z bibliotekami (zwrócić książki i zamknąć konta biblioteczne),
 4. złożyć w Sekretariacie ds. studenckich podanie o Powtarzanie roku w terminie do 30 września 2019 r.

Za powtarzane przedmioty zostanie naliczona stosowna opłata.
Dane do wpłaty będą widoczne w USOSweb (Płatności).
Opłaty należy uiścić jednorazowo w następujących terminach:

 • do 22.10.2018 r. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze zimowym i całorocznych.
 • do 15.03.2019 r. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze letnim.

 

UWAGA! 

 • Termin zamknięcia protokołów w USOSweb - 25 września br. dla przedmiotów semestru letniego i całorocznych z wyłączeniem seminarium dyplomowego do 30 września br.
 • przedłożenie w sekretariacie dydaktycznym ostatecznej wersji pracy dyplomowej zaakceptowanej przez opiekuna pracy w wersji elektronicznej oraz papierowej wraz z wymaganymi dokumentami
 • Ostateczny termin rozliczenia roku akademickiego upływa 30 września br.