Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Trwa rekrutacja dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych - Business and Finance Management

Studia II stopnia na kierunku zarządzanie, specjalność Business and Finance Management rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych, kierowniczych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz analityków, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W sposób szczególny przygotowują do podejmowania pracy w podmiotach związanych z kapitałem zagranicznym, zarówno z uwagi na wykładowy język angielski, jak i dzięki kształceniu umiejętności swobodnego poruszania się w światowej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Studia te przeznaczone są dla absolwentów studiów I lub II stopnia w zakresie zarządzania, ekonomii, finansów, wydziałów inżynieryjno-ekonomicznych, prawa i administracji, psychologii, socjologii oraz innych.

Business and Finance Management drugiego stopnia, stacjonarne

 

 

Opis programu studiów

Szczegółowy opis programu studiów znajduje się na stronach: www.econ.uj.edu.pl

Indywidualizacja programu kształcenia oparta jest o jego dostosowywanie do zmieniających się potrzeb życia społeczno-gospodarczego oraz oczekiwań studentów wynikających ze zmieniającego się rynku pracy i uwzględnianiu w programie kształcenia treści poświęconych aktualnym, najważniejszym problemom gospodarczym współczesnego świata oraz propozycjom ich rozwiązywania.

Do podjęcia studiów konieczna jest znajomość języka angielskiego.

Łączna minimalna liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów wynosi 120. Suma punktów z wszystkich przedmiotów obligatoryjnych wynosi 94.
Polecamy również
Ważność legitymacji studenckich do 31.05.2020 r. bez konieczności ich elektronicznego przedłużania
Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z dnia 12 marca 2020 r.
KOMUNIKAT Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 marca 2020 r.
Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z dnia 10 marca 2020 r.