Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory na kadencję 2016-2020

Wyniki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki wyborów

Wybory Rektora UJ

Wynik wyborów spośród pracowników Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki niebędących nauczycielami akademickimi zwołanego w celu dokonania wyboru delegatów do Zgromadzenia Delegatów w dniu 24.02.2016 roku.

 

Delegatami zostali:

 1. Mgr Antoniuk Gula Monika
 2. Mgr Chorązki Włodzimierz
 3. Mgr Palka Beata
 4. Mgr Zakrzewska Anna

 

Wynik wyborów spośród nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego UJ Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zwołanego w celu wyboru 2 elektorów na kadencję 2016–2020 w dniu 29 lutego 2016 roku.

 

Elektorami zostali:

 1. Dr inż. Justyna Bugaj
 2. Dr Mariusz Trojak

 

Wynik wyborów spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego UJ Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zwołanego w celu wyboru 8 elektorów na kadencję 2016–2020 w dniu 2 marca 2016 roku.

 

Elektorami zostali:

 1. Dr hab. Ewa Bogacz- Wojtanowska
 2. Dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ
 3. Dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ
 4. Prof. dr hab. Tadeusz Marek
 5. Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg
 6. Dr hab. Andrzej Nowosad
 7. Dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ
 8. Prof. dr hab. Grażyna Prawelska- Skrzypek

Wybory do Senatu UJ

W wyniku wyborów spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego UJ Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zwołanego w celu wyboru delegatów do Zgromadzenia Delegatów do wyboru członków Senatu UJ w dniu 6 kwietnia delegatami zostali:

dr Piotr Łasak
dr Małgorzata Kutera

W wyniku wyborów spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego UJ Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zwołanego w celu wyboru przedstawiciela do Senatu UJ w dniu 6 kwietnia przedstawicielem został:

dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ

Wybory do Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

W wyniku wyborów spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego UJ Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zwołanego w celu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na kadencję 2016-2020 w dniu 6 kwietnia zostali:

dr inż. Justyna Bugaj

dr Roman Dorczak

mgr  Katarzyna Filipowicz

dr Krystyna Golonka

dr Małgorzata Jaskowska

dr Wioleta Karna

dr Jakub Kołodziejczyk

dr Joanna Kołodziejczyk

dr Małgorzata Kutera

dr Aneta Lipińska

dr Małgorzata Marzec

dr Piotr Passowicz

dr Katarzyna Peter-Bombik

dr Katarzyna Plebańczyk

dr Janusz Sasak

dr Izabela Stańczyk

dr Magdalena Stuss

dr Robert Syrek

mgr  Maciej Teczke

dr Magdalena Wójcik

 

W wyniku wyborów spośród nie będących nauczycielami akademickimi Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zwołanego w celu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na kadencję 2016-2020 w dniu 7 kwietnia zostali:

mgr Monika Antoniuk-Gula

mgr Grzegorz Data

mgr Edyta Grzyb

mgr inż. Urszula Haładus

mgr Ewa Jargus Kowalczyk

mgr Stanisława Jung -Konstanty

mgr Monika Kaczmarska-Skoczylas

mgr Joanna Mars

mgr Marcin Mich

mgr Magdalena Nawalany                                 

mgr Aleksandra Olczak

mgr inż. Małgorzata Przybyło-Micek

mgr Magdalena Solecka

mgr inż. Renata Szwalec-Gurba

mgr Michał Walka

Wybory Władz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rada Wydziału Zarządzania i  Komunikacji Społecznej, podczas spotkania wyborczego w dniu 4 maja 2016 r. wybrała

dr. hab. Piotra Jedynaka, prof. UJ

na Dziekana Wydziału Zarządzania i  Komunikacji Społecznej na kadencję 2016-2020.

Rada Wydziału Zarządzania i  Komunikacji Społecznej, podczas spotkania wyborczego w dniu 11 maja 2016r. wybrała:

dr hab. Sławomira Śpiewaka na Prodziekana ds. dydaktyki,
prof. dr hab. Marka Bugdola na Prodziekana ds. nauki,
dr hab. Marię Próchnicką na  Prodziekana ds. rozwoju.

Prodziekani zostali wybrani na kadencję 2016-2020.

 

Władze jednostek WZiKS UJ

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ

Dyrektor: dr hab. Agnieszka Hess

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Lucyna Słupek

 

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ

Dyrektor: dr hab. Jerzy Rosiński

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Ekonomia: dr Małgorzata Kutera

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Zarządzanie: dr Rafał Wisła

 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ

Dyrektor: dr hab. Remigiusz Sapa

Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki: dr Małgorzata Janiak

 

Instytut Kultury UJ

Dyrektor: dr hab. Roman Batko

Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki: dr Anna Góral

 

Instytut Psychologii Stosowanej UJ

Dyrektor: dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki: dr Bożena Gulla

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych: dr Krystyna Golonka

 

Instytut Spraw Publicznych UJ

Dyrektor: dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska

Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki: dr Jakub Kołodziejczyk

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych: dr hab. Grzegorz Baran

 

Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ

Dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Loska

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Joanna Wojnicka