Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena zajęć dydaktycznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena zajęć dydaktycznych

Cele

Realizowana pod koniec każdego semestru ocena zajęć dydaktycznych gromadzi opinie studentów na temat jakości prowadzonych zajęć.  Informacja zwrotna ze strony uczestników kursów umożliwia wykrycie mocnych i słabych stron procesu nauczania. Zebrane i opracowane wyniki, będące zarazem jednym z elementów systemu oceny pracy kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, stanowią podstawę do wdrażania systemowych rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.

 

Realizacja

Ocena zajęć dydaktycznych jest przeprowadzana w odniesieniu do każdego semestru akademickiego. Badanie jest realizowane za pośrednictwem indywidualnych kont USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl). Na kontach studentów widnieją ankiety przypisane do realizowanych przez nich kursów.
Ankiety w systemie USOSweb przeprowadzane są z poszanowaniem zasady dobrowolności i poufności. Dane, mające postać zbiorczych tabel, podlegają statystycznemu opracowaniu. Raporty z uzyskanych wyników zostają przekazane władzom oraz kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.
Dodatkową zachętę dla studentów stanowią bony książkowe, które zostają rozlosowane wśród studentów, którzy wypełnili największą liczbę ankiet.

Pełnomocnicy Dziekana WZiKS ds. ewaluacji kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia

Dr Magdalena Jaworek
tel. (12) 664 57 84
Dyżury: wtorek 10:00-11.00, pokój: 2.383