Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc Materialna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Świadczenie w postaci stypendium socjalnego lub stypendium rektora

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim 2021/2022, osoby chcące ubiegać się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego lub stypendium rektora

STYPENDIUM SOCJALNE

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim 2021/2022, osoby chcące ubiegać się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego proszone są o:

- dostarczenie wniosku w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl.

- dokumenty należy wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z dopiskiem „Koordynator ds. stypendialnych” , lub złożyć osobiście w holu budynku po uprzednim zarejestrowaniu się przez system elektronicznej rejestracji http://zapisy.wzks.uj.edu.pl/

Podczas składania dokumentów, osobiście w holu budynku prosimy o zachowanie i przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego.

Informacje na temat wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego znajdują się pod adresem https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/stypendium-socjalne

Uprzejmie informujemy, że regulaminowy termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022, mija 30 września 2021r.

 

STYPENDIUM REKTORA

Wniosek o stypendium rektora w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl.

Wniosek dostępny będzie na USOSweb od 20 września do 20 października 2021r.

Dokumenty należy wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z dopiskiem „Koordynator ds. stypendialnych”, lub złożyć w holu budynku w wyznaczonym miejscu.

 

STUDENCI SPOZA UJ

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie z uczelni macierzystej zawierające średnią arytmetyczną z ostatniego roku studiów, a także skalę ocen i rok ukończenia studiów.