Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja do sekretariatów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja do sekretariatów

W imieniu Władz WZiKS UJ informujemy, że do odwołania Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej proceduje sprawy wyłącznie w trybie zdalnym.
 

KIERUNEK

TRYB

ETAP

 KONTAKT

INSTYTUT

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

stacjonarne

lic

mgr Joanna Klinger-Krizar

  e-mail: joanna.krizar@uj.edu.pl

tel. +(48) 12  664 55 31

pokój 1.208

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne/ niestacjonarne lic./mgr

mgr Izabela Będkowska

  e-mail: izabela.bedkowska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12  664 55 32

pokój 1.209

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

stacjonarne/ niestacjonarne

lic.

inż. Magdalena Niedzielska-Szewczyk

e-mail: magdalena.niedzielska-szewczyk@uj.edu.pl                      
tel. +(48) 12 664-56-80

pokój 2.379

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Ekonomia I i II rok

stacjonarne

lic.

Ekonomia III rok

stacjonarne/ niestacjonarne

lic.

mgr Katarzyna Panna

e-mail: katarzyna.panna@uj.edu.pl

tel. +(48)12 664-55-52

pokój 2.329

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Ekonomia

stacjonarne

mgr

Business and Finance Management I rok

stacjonarne

mgr

Rachunkowość i zarządzanie finansami stacjonarne/ niestacjonarne mgr

mgr Liliana Mroczkowska

liliana.mroczkowska@uj.edu.pl

tel. (12) 664-57-77

pokój 2.379

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom

stacjonarne

lic.

mgr Danuta Szafarska

e-mail: danuta.klocek-kot@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-56-82

pokój 2.330

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Business and Finance Management II rok

stacjonarne

mgr

Zarządzanie zasobami ludzkimi

stacjonarne

mgr

Iwona Mirek

e-mail: iwona.mirek@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-71

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Marketing i logistyka

niestacjonarne

mgr

Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe III rok

stacjonarne

lic.

mgr Elżbieta Tyrowicz

e-mail: elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664-57-76

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe II i III rok

niestacjonarne

lic.

Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe I rok

niestacjonarne

lic.

mgr Karolina Załuska

e-mail: karolina.zaluska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-56-40

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe I i II rok

stacjonarne

lic.

Finanse i controlling

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

mgr Grzegorz Data

e-mail: grzegorz.data@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-57-71

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie zasobami ludzkimi II rok

niestacjonarne

mgr

Zarządzanie zasobami ludzkimi I rok

niestacjonarne

mgr

mgr Urszula Czernik

e-mail: urszula.czernik@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-72

pokój 2.329

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie - Psychologia w zarządzaniu

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

Zarządzanie w turystyce i w sporcie

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

mgr Urszula Bidzińska

e-mail: urszula.bidzinska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-78

pokój 3.371

Instytut Przedsiębiorczości

Zarządzanie w turystyce

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

Zarządzanie w sporcie

stacjonarne

mgr

Media społecznościowe w zarządzaniu stacjonarne mgr

mgr Małgorzata Cholewa

malgorzata.cholewa@uj.edu.pl

tel. +(48)  12 664 58 34

 pokój 3.371

Instytut Przedsiębiorczości
Media społecznościowe w zarządzaniu niestacjonarne mgr
Zarządzanie publiczne stacjonarne

lic.

mgr Marcin Mich

e-mail: marcin.mich@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 85

pokój 3.323

Instytut Spraw

Publicznych

 

Polityka społeczna

stacjonarne

lic./ mgr

mgr Katarzyna Proch

e-mail: katarzyna.maczka@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 84

pokój 3.323

Instytut Spraw

Publicznych

Polityka społeczna

stacjonarne

lic./ mgr

Zarządzanie publiczne

stacjonarne

mgr

Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

stacjonarne

lic./ mgr

Psychologia stosowana

niestacjonarne

jednolite magisterskie

lic. Agnieszka Mikler

e-mail: agnieszka.mikler@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 47,

pokój 1.367

Instytut Psychologii Stosowanej

Neuropsychologia i neurokognitywistyka III- IV rok

stacjonarne

jednolite magisterskie

Psychologia stosowana IV-V rok

stacjonarne

jednolite magisterskie

Psychologia stosowana II- III rok

stacjonarne

jednolite magisterskie

mgr Elżbieta Głownia

e-mail: elzbieta.glownia@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 49

pokój:1.369

Instytut Psychologii Stosowanej

Psychologia  I rok

stacjonarne

jednolite magisterskie

mgr Kaja Hołubowska

e-mail: kaja.holubowska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 56 76,

pokój 1.366

Instytut Psychologii Stosowanej

Neuropsychologia i neurokognitywistyka V rok

   

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

stacjonarne

lic./ mgr

mgr Małgorzata Mrugalska

e-mail: m.mrugalska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 56 07

pokój 2.211

Instytut Sztuk Audiowizualnych

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

niestacjonarne

lic.

mgr Małgorzata Czarnik

e-mail: malgorzata.czarnik@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 67

pokój 2.211

Instytut Sztuk Audiowizualnych

Zarządzanie kulturą

stacjonarne

lic.

mgr Agnieszka Dudek

e-mail: aga.dudek@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-69

pokój 2.306

Instytut Kultury

Zarządzanie mediami

stacjonarne

lic.

Zarządzanie kulturą i mediami

stacjonarne/

niestacjonarne

lic.

Zarządzanie reklamą

stacjonarne/

niestacjonarne

mgr

Zarządzanie kulturą i mediami

stacjonarne/

niestacjonarne

mgr

lic. Iwona Marczyk

e-mail: i.marczyk@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-58-33

pokój 2.307

Instytut Kultury

Zarządzanie kulturą

stacjonarne

mgr

Zarządzanie kulturą współczesną

stacjonarne

mgr

Zarządzanie mediami i reklamą

stacjonarne/

niestacjonarne

mgr

Kultura współczesna

stacjonarne

mgr

Zarządzanie mediami

stacjonarne

mgr

Zarządzania Informacją

stacjonarne

lic./ mgr

mgr Ewa Jargus

  e-mail: ewa.jargus@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-58-46

pokój 3.204

Instytut Studiów Informacyjnych

Elektroniczne przetwarzanie informacji

stacjonarne

lic.

Katedra Lingwistyki Komputerowej

Elektroniczne przetwarzanie informacji

stacjonarne

mgr

mgr Barbara Moskal

  e-mail: barbara.moskal@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-56-67

pokój 3.216

 

Katedra Lingwistyki Komputerowej