Konferencja Naukowa „Zarządzanie humanistyczne: zakres, metody, paradygmaty"

odbędzie się w dniach od 9 do 10 stycznia 2014 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizatorem tego wydarzenia jest Katedra Zarządzania i Ekonomiki Mediów działająca w ramach Instytutu Kultury UJ.

Konferencja została wpisana w program obchodów Jubileuszu 650-lecia UJ i odbędzie się pod honorowym patronatem JM Wojciecha Nowaka, Rektora UJ.

Podczas konferencji chcemy zastanowić się nad istotą zarządzania humanistycznego, próbując określić jego rolę we współczesnym świecie, zrozumieć tożsamość i założenia paradygmatyczne. Zarządzanie to proces nie tylko umożliwiający celowe organizowanie i przekształcanie rzeczywistości, kierowanie zasobami czy przewidywanie skutków ekonomicznych (co stanowi przedmiot zarządzania ekonomicznego), ale pozwalający również na troskę o człowieka jako reżysera, aktora, obserwatora czy nieświadomego uczestnika procesów organizacyjnych. To jest pole dla rozwoju dyscypliny, jaką są nauki o zarządzaniu, czerpiące metody badawcze, język i inspiracje z nauk humanistycznych, takich jak psychologia, socjologia, filozofia, etnologia czy nauki o sztuce.

Podczas naszego spotkania chcielibyśmy zastanowić się nad odpowiedziami między innymi na następujące pytania:

  • Jak definiować paradygmat humanistyczny w płynnej nowoczesności?
  • Jaki jest zakres badawczy zarządzania humanistycznego?
  • Jakie metody badawcze najlepiej nadają się do diagnozy organizacji i zarządzania w paradygmacie humanistycznym?

Więcej szczegółów na stronie konferencji: www.zarzadzaniehumanistyczne.pl