Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180921

IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna

Data: 21.09.2018 - 22.09.2018
Miejsce: Instytut Psychologii Stosowanej UJ, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Organizator: Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej UJ - Koła Naukowe Studentów Psychologii ”Pragma”
Kontakt: resilience.conf@gmail.com
IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna

We współczesnym świecie szybkich przemian cywilizacyjnych i kulturowych szczególnie istotna staje się problematyka odniesienia jednostki do wartości w wymiarze indywidualnym i społecznym. Wartości, którymi kieruje się jednostka należą do istotnych uwarunkowań zdrowia. Podkreśla to WHO, w dokumencie: Zdrowie 21- zdrowie dla wszystkich w XXI wieku.

Dynamiczne przemiany cywilizacyjne, oraz konfrontacja z nowymi zjawiskami społeczo-ekonomicznymi stanowią wyzwanie dla współczesnego człowieka. Są zarówno motorem rozwoju, jak i możliwym zagrożeniem dla jego równowagi psychicznej. Aspekt aksjologiczny odporności psychicznej i zdrowia, którego wagę chcemy podkreślić w naszej konferencji ma charakter interdyscyplinarny i występuje głównie w naukach społecznych, humanistycznych i medycznych. W zakresie psychologii dotyczy zagadnień poruszanych praktycznie w każdej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej, zdrowia i choroby, psychologii defektologicznej i rehabilitacyjnej oraz psychologii organizacji.

Celem naukowym konferencji jest prezentacja rozważań teoretycznych oraz wyników badań empirycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki wartości w odniesieniu do odporności psychicznej, zdrowia i zmagania się z chorobą oraz niepełnosprawnością.

Konferencja jest okazją do wzajemnego inspirowania się i spotkań profesjonalistów z obszaru różnych dziedzin i dyscyplin, a głównie psychologii, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii. Konferencja stanowi platformę integracji środowiska: kadry akademickiej i psychologów praktyków, doktorantów i studentów.

Biorąc pod uwagę temat konferencji proponujemy uwzględnienie w referatach następującej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu aksjologicznego:

• Rozwój i wychowanie a zdrowie dzieci i młodzieży (norma i patologia)

• Rodzina i szkoła

• Kontekst rodzinny i transgeneracyjny przekaz wartości

• Szkoła jako organizacja w procesie przemian

• Organizacje a troska o zdrowie pracowników

• Hierarchia wartości jednostki a stan zdrowia

• Radzenie sobie ze stresem a zdrowie

• Współczesne zagrożenia (szczególnie dylematy moralne), jako źródło zagrożenia dla zdrowia psychicznego człowieka

• Wspomaganie osób niepełnosprawnych i rehabilitacja

• Promocja zdrowia i prewencja choroby

Podczas konferencji planowane są wykłady planarne z udziałem gości krajowych i zagranicznych, sesje tematyczne oraz plakatowe i warsztaty.