Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Współpraca dla rozwoju - 27-28 listopada 2014

Termin: 27.11.2014 - 28.11.2014
Miejsce: Kraków
Organizator: Instytut Spraw Publicznych UJ
 

"Współpraca dla rozwoju" to VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, której celem jest jest integracja środowiska naukowego badającego społeczne, ekonomiczne i przestrzenne aspekty zarządzania jednostkami terytorialnymi, w warunkach współzarządzania i uczestnictwa w nim podmiotów z sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Refleksję naukową chcemy prowadzić wokół następujących wątków:

  • polityka Unii Europejskiej, wspierająca partnerstwa terytorialne,
  • technologiczne, gospodarcze, społeczne i polityczne uwarunkowania współpracy terytorialnej,
  • współzarządzanie wielopodmiotowe w wymiarze międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym,
  • partnerstwa w rewitalizacji obszarów kryzysowych,
  • współpraca metropolitalna,
  • doświadczenia funkcjonowania lokalnych grup działania,
  • przygotowanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych

Formularz zgłoszeniowy