Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Ewa Okoń-Horodyńska dyrektorem INWES

25 października 2014 r. na Walnym Zgromadzeniu Międzynarodowej Sieci Kobiet Inżynierów i Naukowców (International Network of Women Engineers and Scientsts) w Los Angeles prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska z Katedry Ekonomii i Innowacji Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego została wybrana do Zarządu Dyrektorów tej organizacji, zostając dyrektorem INWES na Europę Centralną i Wschodnią.

  • International Network of Women Engineers and Scientists powstała w 2002 r. w Ottawie pod auspicjami UNESCO. Jest organizacją której nadrzędnym celem jest realizacja zaleceń UNESCO i Unii Europejskiej dotyczących zwiększenia liczby kobiet, studiujących nauki ścisłe i inżynieryjne, a także pomoc kobietom w ich dalszym rozwoju zawodowym po ukończeniu studiów i promocja kobiet w różnych dziedzinach nauki, inżynierii, technologii i matematyki - STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) oraz w instytucjach światowych podejmujących zasadnicze decyzje w sprawach edukacji i nauki. Organizacja realizuje swoje cele głównie poprzez szkolenia, obozy i spotkania. Należy do niej około ćwierć miliona kobiet naukowców i inżynierów z całego świata.