Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nominacja dla prof. Ewy Okoń-Horodyńskiej

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Ewa Okoń-Horodyńska, kierownik Katedry Ekonomii i Innowacji Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, została powołana na członka Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus" w kadencji 2015-2018. Nowy skład Komitetu zostanie zatwierdzony przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk na posiedzeniu, które odbędzie się w marcu br.

"Gratulując nominacji chciałbym podkreślić, iż jest to wykaz zasług w dotychczasowej działalności na rzecz rozwoju polskiej nauki, a także Komitetu Prognoz. Wyrażam przekonanie, że możemy liczyć na aktywny udział oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Pani Profesor w pracach Komitetu Prognoz w bieżącej kadencji mających na celu prowadzenie wielowariantowych studiów nad przyszłością oraz opracowanie koncepcji strategii rozwoju społecznego i gospodarczego kraju w perspektywie Unii Europejskiej oraz Europy. Najbliższa kadencja Komitetu zapowiada się zatem bardzo interesująco z tego punktu widzenia" - napisał w liście gratulacyjnych prof. Michał Kleiber, przewodniczący Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus".

Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000" w 1969 roku. W początkowym okresie Komitet podjął prace przede wszystkim nad problemami społecznymi, dotyczącymi kształtu i sposobów życia przyszłego społeczeństwa. Po 1989 roku jako Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" zmienił zasadniczo metody i formy swojej działalności. Obecnie prowadzi wielowariantowe studia nad przyszłością, dąży do odpowiedzi na pytanie, w jakich obszarach mogą się dokonywać zmiany w życiu społecznym i gospodarczym w okresie objętym analizą.

Komitet nie stawia sobie za cel formułowania jednowariantowej wizji przyszłości, co dominowało w pracach prognostycznych jeszcze 20-30 lat temu natomiast, kładzie szczególny nacisk na strategiczne studia nad przyszłością, które odpowiadają na pytanie, jak działać aby najlepiej przygotować społeczeństwo do problemów i wyzwań przyszłości.

Podejście Komitetu do rozpatrywanych problemów jest interdyscyplinarne, co stanowi jego specyfikę w stosunku do innych jednostek. Stąd w jego skład wchodzą przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych. Obok stałych członków Komitetu w pracach uczestniczą także pracownicy wyższych uczelni oraz instytutów z całej Polski.