Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Trwa rekrutacja dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych - Business and Finance Management

Studia II stopnia na kierunku zarządzanie, specjalność Business and Finance Management rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych, kierowniczych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz analityków, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W sposób szczególny przygotowują do podejmowania pracy w podmiotach związanych z kapitałem zagranicznym, zarówno z uwagi na wykładowy język angielski, jak i dzięki kształceniu umiejętności swobodnego poruszania się w światowej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Studia te przeznaczone są dla absolwentów studiów I lub II stopnia w zakresie zarządzania, ekonomii, finansów, wydziałów inżynieryjno-ekonomicznych, prawa i administracji, psychologii, socjologii oraz innych.

Business and Finance Management drugiego stopnia, stacjonarne

 

 

Opis programu studiów

Szczegółowy opis programu studiów znajduje się na stronach: www.econ.uj.edu.pl

Indywidualizacja programu kształcenia oparta jest o jego dostosowywanie do zmieniających się potrzeb życia społeczno-gospodarczego oraz oczekiwań studentów wynikających ze zmieniającego się rynku pracy i uwzględnianiu w programie kształcenia treści poświęconych aktualnym, najważniejszym problemom gospodarczym współczesnego świata oraz propozycjom ich rozwiązywania.

Do podjęcia studiów konieczna jest znajomość języka angielskiego.

Łączna minimalna liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów wynosi 120. Suma punktów z wszystkich przedmiotów obligatoryjnych wynosi 94.
Polecamy również
Information meeting of the first-year students of Business and Finance Management
Spotkanie informacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/20 - 7 października 2019 r.
Darmowy pakiet Microsoft Office 365 dla wszystkich studentów oraz pracowników UJ
STYPENDIUM SOCJALNE- ZMIANY 2019/2020