Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Świat oczami młodych badaczek i badaczy

21 i 22 października 2021 - Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ miała zaszczyt zaprosić do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Świat oczami młodych badaczek i badaczy”.

Konferencja adresowana była do Doktorantów (w tym uczestników szkół doktorskich) z polskich ośrodków badawczych, reprezentujących dziedziny humanistyczne oraz społeczne. Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do dyskusji i refleksji o wyzwaniach, jakie stoją przed młodymi naukowcami. Ważna była także wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacja założeń teoretycznych, wyników badań własnych uzyskanych w ramach przygotowywanych prac doktorskich.

Dodatkowo dla Doktorantów przygotowano warsztaty z zakresu efektywnego publikowania naukowego

 

Udział w konferencji zarówno czynny, jak i bierny był bezpłatny.

 

Obowiązek informacyjny - RODO
   

 • funkcjonowanie człowieka i społeczeństw w warunkach współczesnych przemian, wyzwań i niestabilności otoczenia;
 • człowiek i społeczeństwo w obliczu nowych technologii; krótko i długoterminowe zmiany społeczne;
 • innowacje społeczne oraz technologiczne;
 • rewolucja cyfrowa i jej osiągnięcia;
 • zrównoważony rozwój, ochrona klimatu i środowiska, działania proekologiczne; kształtowanie przestrzeni miejskiej i regionalnej;
 • współczesne zarządzanie, zarządzanie w środowisku globalnym, etyka zarządzania, przywództwo, kreatywność;
 • ekonomia społeczna, rynek pracy, przedsiębiorczość;
 • marketing i komunikacja z otoczeniem;
 • rola mediów we współczesnym społeczeństwie;
 • zarządzanie kulturą i mediami;
 • dziedzictwo i różnorodność kulturowa, tożsamości jednostek i całych społeczeństw;
 • psychologia stosowana, neuropsychologia i neurokognitywistyka;
 • historia filmu, teoria gatunków filmowych, narracja filmowa, semiotyka i psychoanaliza filmu, filmowy kognitywizm i dekonstruktywizm;
 • komunikacyjne, społeczne i kulturowe uwarunkowania telewizji, gier wideo i mediów sieciowych.

 

Powyższe tematy nie są jedynymi, jakie mogą zostać poruszone w trakcie konferencji. Jesteśmy otwarci na wszystkie merytorycznie uzasadnione propozycje wystąpień.

 

FORMA KONFERENCJI

Planujemy realizację konferencji w sposób hybrydowy w czasie rzeczywistym. Część wystąpień odbędzie się w formie online, pozostałe obrady odbędą się w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4 w Krakowie.

Podczas Konferencji korzystać będziemy z najnowszych rozwiązań technologicznych. W celu sprawnego przebiegu Konferencji, planowane jest zorganizowanie testu dla uczestników. Organizatorzy zapewniają wsparcie techniczne dla uczestników związane z konfiguracją ustawień systemu. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych oraz harmonogramu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie.

 

UDZIAŁ W OBRADACH

Wszystkich słuchaczy zainteresowanych uczestnictwem w konferencyjnych obradach zapraszamy do rejestracji przez formularz rejestracyjny https://forms.office.com/r/J88HLnwnQp

 

ZGŁOSZENIE REFERATU

Aby zgłosić swoje wystąpienie na Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online (dostępny poniżej).

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/bW5ueLWDKN

W formularzu zgłoszeniowym każdy Doktorant zobowiązany jest podać podstawowe informacje takie jak: imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, afiliację, adres e-mail, numer telefonu oraz dane opiekuna naukowego. Dodatkowo należy podać tytuł wystąpienia oraz zamieścić abstrakt w języku polskim i angielskim. Abstrakt należy podzielić na następujące sekcje: tło teoretyczne (background), cel(e) badawczy(e) (research aims), założenia metodologiczne (methodology), wyniki (findings). Abstrakt powinien nie być dłuższy niż 250 słów.
 

Wypełniony formularz należy przesłać do 10 września 2021 r.

Rejestracja została przedłużona do 20 września 2021 r.
 

Wszystkie zgłoszenia zostaną przedłożone członkom Rady Naukowej konferencji.

Do 30 września każdy Doktorant otrzyma mailową wiadomość z informacją na temat przyjęcia lub odrzucenia referatu.

 

Każdy Doktorant będzie miał maksymalnie 10 minut na wygłoszenie swojego referatu. W trakcie wystąpienia każdy uczestnik będzie miał możliwość wyświetlenie swojej prezentacji.

Prezentację należy przesłać do 15 października 2021 r.
na adres e-mail: wziks.konferencje@uj.edu.pl

Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Bezpośrednio po każdym panelu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Każdy Doktorant otrzyma certyfikat potwierdzający wygłoszenie referatu podczas konferencji.

 

PUBLIKACJA

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej. Artykuły należy przygotować w języku angielskim. Planowany termin publikacji to 30 września 2022 r.

Wzór szablonu wraz z instrukcją dla autorów 

Uczestnicy warsztatów „Efektywne Publikowanie Naukowe” nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu publikowania naukowego. Poznają metody efektywnego pisania, pozwalające na przygotowanie i wysłanie artykułów naukowych do międzynarodowych czasopism. Warsztaty online poświęcone będą procesowi publikowania naukowego począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją aż do promocji opublikowanej pracy. Nabytą praktyczną wiedzę, uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast przy pisaniu swojej aktualnej lub kolejnej publikacji naukowej. Przedstawione techniki pozwolą uczestnikom pracować bardziej efektywnie i w sposób przynoszący więcej satysfakcji z procesu pisania. Warsztaty poprowadzą trenerzy z ACADEMYA. Każdy z uczestników warsztatów otrzyma certyfikat potwierdzający udział w spotkaniu.

 

Program warsztatów EFEKTYWNE PUBLIKOWANIE NAUKOWE

Temat panelu Opis panelu

Przygotowanie do pisania publikacji
(1,5h)

 • Cena niepublikowania
 • Umiejętności niezbędne do napisania publikacji
 • Organizacja literatury
 • Dobór współautorów
 • Organizacja badań pod kątem publikacji
 • Wybór czasopisma

Etap pisania artykułu naukowego
(2h)

 • Przekaz główny artykułu naukowego
 • Struktura IMRaD
 • Główne części artykułu
 • Warsztat autora
 • Jakość tekstu
 • Jakość rysunków (prezentacja danych)

Współpraca

z redakcją czasopisma
(1,5h)

 • Wysyłanie artykułu do czasopisma
 • Etyka, plagiat i własność intelektualna
 • System recenzji peer-review
 • Scenariusze odpowiedzi z czasopisma
 • Efektywne odpowiadanie na recenzję
 • Jako odnieść sukces w grze peer-review

Aktywne budowanie widoczności
(2h)

 • Dlaczego jest to ważne?
 • Kluczowe pytania
 • Narzędzia promowania dorobku naukowego
 • Budowa sieci kontaktów
 • Występowanie w roli recenzenta

Data Działanie

do 10 września 2021 r.
do 20 września 2021 r.

Zgłoszenia uczestnictwa i streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego

do 30 września 2021 r.

informacja dla uczestników o zakwalifikowaniu referatu
do wystąpienia w trakcie konferencji, ogłoszenie harmonogramu konferencji

do 15 października 2021 r.

przesłanie prezentacji multimedialnych

18 października 2021 r.

test dla uczestników

21 października 2021 r.

warsztaty Efektywne Publikowanie Naukowe

22 października 2021 r.

konferencja naukowa

do 30 października 2021 r.

przesłanie certyfikatów dla uczestników potwierdzających udział w konferencji

do 15 listopada 2021 r.

przesłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów

do 30 września 2022 r.

wydanie monografii pokonferencyjnej

 

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI

8.30 - 8.55

Rejestracja uczestników konferencji, sala 0.104

9.00 - 9.30

 • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
 • prof. dr hab. Krzysztof Loska - wykład inauguracyjny pt. „Research-creation, czyli twórczość artystyczna jako sposób prowadzenia badań naukowych”

9.30 - 10.45

 

Panel I

Moderator: dr Karolina Mania

 • mgr Agata Gomółka, Uniwersytet Jagielloński, „Międzypłciowa luka płacowa w Polsce w kontekście zawodów i branż” (wystąpienie: online)
 • mgr Aleksandra Mazurek, Uniwersytet Jagielloński „Sukcesja w fundacjach rodzinnych” (wystąpienie: WZiKS)
 • mgr Ewelina Milewska, Uniwersytet Jagielloński, „Kryteria wyboru członków do rad uczelni w polskich uczelniach publicznych czyli o pogoni za profesjonalizacją zarządzania w polskiej akademii” (wystąpienie: WZiKS)
 • mgr Maciej Skrzypek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Redefinicja roli opozycji w systemie politycznym w czasie "trzeciej fali autokratyzacji". Przypadek państw postkomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej” (wystąpienie: online)
 • mgr Patryk Bukowski, Uniwersytet Warszawski, „Polityka międzynarodowa postrzegana przez pryzmat czasu i przestrzeni - o wykorzystaniu geopolitycznego paradygmatu badawczego w nauce o stosunkach międzynarodowych” (wystąpienie: online)

10.45 - 10.50

Przerwa

10.50 - 11.35

Panel II

Moderator: dr Agnieszka Konior

 • mgr Wiktoria Aleksandra Barańska, Uniwersytet Jagielloński, „To be or not to be proud of Nobel's Prize for Olga Tokarczuk - the strategies of dealing with cognitive dissonance used by readers of the website wpolityce.pl” (wystąpienie: online)
 • mgr Magdalena Sawczuk, Uniwersytet Jagielloński, „Współpraca i współtworzenie w działalności naukowej muzeów” (wystąpienie: WZiKS)
 • mgr Magdalena Idem, Uniwersytet Jagielloński, „Wyzwania w badaniu współczesnej „nowej” prasy kobiecej” (wystąpienie: WZiKS)

11.35 - 11.50

Przerwa

11.50 - 12.35

Panel III

Moderator: mgr Sylwia Wrona

 • mgr Szymon Kawa, Uniwersytet Śląski, „Epidemia chłopskiego rozumu - dlaczego nie wierzymy nauce?” (wystąpienie: WZiKS)
 • mgr Wojciech Kubica, Uniwersytet Jagielloński, „Rodzice jako ważni, a pomijani aktorzy systemu szkolnego” (wystąpienie: WZiKS)
 • mgr Szczepan Kościółek, Uniwersytet Jagielloński, „Motywacje do inwestowania w kluby sportowe poprzez kampanie equity crowdfundingowe” (wystąpienie: WZiKS)

12.35 - 12.40

Przerwa

12.40 - 13.55

Panel IV

Moderator: dr Zofia Łapniewska

 • mgr Weronika Muszyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), „Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi - znaczenie koncepcji w świetle badań własnych” (wystąpienie: online)
 • mgr Daniela Szczepaniak, Uniwersytet Jagielloński, „Ilościowa analiza dynamiki zmian zróżnicowania kapitału ludzkiego województw oparta na łańcuchach Markowa” (wystąpienie: online)
 • mgr Ivanna Chaikovska, Uniwersytet Jagielloński, „Impact of COVID-19 pandemic on safety level of Polish listed banks: the capital adequacy ratio in the 2015-2020 years” (wystąpienie: WZiKS)
 • mgr Mariola Magdalena Budek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, „Rola ekspatriantów w realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)” (wystąpienie: online)
 • mgr Monika Bolińska, Uniwersytet Jagielloński, „Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w polskich województwach” (wystąpienie: WZiKS)

13.55 - 14.25

Przerwa

14.25 - 15.40

Panel V

Moderator: dr Aleksandra Powierska

 • dr Joanna Szefer, Akademia Ignatianum w Krakowie, „Między czytaniem, oglądaniem i rozwojem. Przydatność metody hermeneutycznej interpretacji światów filmowych” (wystąpienie: online)
 • mgr Paweł Ryszard Nowak, Uniwersytet Jagielloński, „Telewizja hybrydowa w Polsce - teraźniejszość i przyszłość” (wystąpienie: online)
 • mgr Barbara Cyrek, Uniwersytet Jagielloński, „Wyzwania w badaniu patostreamingu” (wystąpienie: WZiKS)
 • mgr Filip Jankowski, Uniwersytet Jagielloński, „Przepisywanie historii kolonizacji w grach cyfrowych: przypadek Elizabeth LaPensée” (wystąpienie: online)
 • mgr Katarzyna Lorenc, Uniwersytet Jagielloński, „Cyfrowy astroturfing w kampaniach prezydenckich w USA i w Polsce - badania porównawcze” (wystąpienie: online)

15.40 - 15.45

Przerwa

15.45 - 17.00

Panel VI

Moderator: dr Magda Gawłowska

 • mgr Aleksandra Zajas, Uniwersytet Jagielloński, „Religijność, konserwatyzm i system wartości jako predyktory postaw wobec nauki” (wystąpienie: WZiKS)
 • mgr Kaja Głomb, Maria Mastek, Uniwersytet Jagielloński, „Co to znaczy dobry świadek przestępstwa? Rola zmiennych indywidualnych w szacowaniu trafności zeznań” (wystąpienie: WZiKS)
 • mgr Grzegorz Gustaw, Uniwersytet Jagielloński, „Measuring the satisfaction of basic psychological needs in the workplace within the framework of Deci and Ryan's self-determination theory (SDT)” (wystąpienie: online)
 • mgr Jolanta Starosta, Uniwersytet Jagielloński, „Wybrane psychologiczne predyktory problematycznego binge-watchingu” (wystąpienie: online)
 • mgr Natalia Lipp, Uniwersytet Jagielloński, „Wykonywanie zadań w wirtualnej rzeczywistości. Realizm świata i wyobraźnia użytkownika jako determinanty skutecznego oddziaływania” (wystąpienie: WZiKS)

17.00

Zakończenie konferencji