Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Studia III stopnia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy na UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jednostka prowadząca

Dziekanat Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Adres: 30-348 Kraków, ul. prof. St. Łojasiewicza 4
Telefon: 012 664 55 82; 012, fax: 664 58 52

Sekretariat

lic. Joanna Janik
Telefon: 012 664 55 87
e-mail: j.janik@uj.edu.pl

Studia w dziedzinie nauk ekonomicznych
w dyscyplinie: ekonomia, nauki o zarządzaniu

Kierownik: dr hab.inż. Ewa Wszendybył-Skulska

Dyżur: środa, godz. 17.00 - 18.00, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, pok. 3.307 (III p.)

Programy kształcenia na studiach doktoranckich - nauki ekonomiczne

Studia w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinach:
bibliologia i informatologia, nauki o sztuce, nauki zarządzaniu

Kierownik: Dr hab. Katarzyna Barańska,

Dyżury:

wtorek w godz. 15.45-16.45

sala nr 2.386 IIp.

Studia w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach:
nauki o mediach i psychologia

Kierownik: dr hab. Tadeusz M. Ostrowski

Dyżur w semestrze zimowym: poniedziałek, godz. 15.30 - 17.00, pok. 1.359

Programy kształcenia na studiach doktoranckich - nauki społeczne

Przedstawiciel doktorantów

Przedstawicielem doktorantów w Komisji Doktoranckiej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ jest mgr Filip Nowak.

Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://www.doktoranci.uj.edu.pl/